Tuesday, 21 August 2007

MENJUAL TANAH MASJID

Soalan; Adakah harus menjual tapak masjid lama yang tidak digunakan lagi kerana masjid baru telah dibina bersebelahannya di atas sebidang tanah lain yang lebih luas, kemudian wang hasil jualan itu digunakan untuk kepentingan masjid atau aktiviti-aktiviti lain yang baik?

Jawapan;

Soalan tersebut pernah ditanya kepada Syeikh Dr. Muhammad Bakar Ismail –salah seorang ulamak al-Azhar-, lalu ia menjawab;

“Ya, harus menjual tanah tersebut dan menggunakan hasil jualannya bagi melaksanakan sebarang program atau aktiviti yang baik seperti memasang karpet baru bagi masjid yang baru dibina, membina madrasah tahfiz al-Quran atau yang seumpamanya. Dan orang yang membeli tanah tersebut harus menggunakan tanah itu untuk membina rumah, sekolah atau sebarang manfaat lain yang dikehendakinya yang diizinkan oleh Syarak. Namun yang lebih utama ialah menjualnya kepada orang yang berhasrat membina sekolah/madrasah, ma’had atau kemudahan-kemudahan awam yang lain yang memberi manfaat kepada orang ramai dalam urusan-urusan kebaikan dan ketakwaan”.

Rujukan;

1. Baina as-Sa-il wa al-Faqih, Syeikh Dr. Muhammad Bakar Ismail, halaman 93-94.

0 ulasan: