Saturday, 19 January 2008

NAZAR

Soalan; Nazar, adakah wajib berturut-turut?

Jawapan;

FirmanNya;

Nazar dalam perkara kebaikan dan ketaatan wajib ditunaikan kerana Rasulullah –sallallahu ‘alaihi wasallam- bersabda;

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ
“Sesiapa bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatiNya (yakni menunaikan nazarnya). Sesiapa bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah, janganlah ia memaksiatiNya (yakni janganlah ia menunaikan nazarnya)”. (Riwayat Imam al-Bukhari dan at-Tirmizi dari Saidatina ‘Aisyah –radhiyallahu ‘anha-)

Jika nazar dikaitkan dengan sesuatu seperti seseorang itu berkata; “Jika Allah menyembuhkan penyakitku, wajib atasku puasa sehari”, maka wajiblah ia menunaikan nazarnya apabila terhasil apa yang dikaitkan dalam nazarnya itu.

Jika seseorang bernazar untuk berpuasa selama beberapa hari –contohnya 8 hari sebagaimana soalan di atas- dan dalam nazarnya ia tidak menyebutkan berturut-turut seperti ia hanya menyebutkan; “Jika Allah menyembuhkan penyakitku, wajib atasku berpuasa lapan hari”, maka harus untuknya memilih sama ada hendak berpuasa berturut-turut atau berselang-selang. Tidaklah wajib ia berpuasa berturut-turut, cuma disunatkan sahaja. Yang wajib ialah ia menyempurnakan bilangan lapan hari itu.

Adapun jika ia mengikat nazar berpuasa itu dengan berturut-turut, seperti ia berkata; “Jika penyakitku sembuh, wajib atasku berpuasa lapan hari berturut-turut”, maka ketika itu wajiblah ia menunaikan puasa nazarnya itu secara berturut-turut. Jika ia telah berpuasa empat hari –sebagai contoh- kemudian di hari kelima ia berbuka (yakni tidak berpuasa) dengan sengaja, wajiblah ia mengulangi semula puasanya dari awal.

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. at-Tahzib Fi Fiqhi al-Imam as-Syafi’ie, Imam al-Baghawi, jil. 8, hlm. 150 dan 157.
2. Rahmatul-Ummah Fi Ikhtilafi al-Aimmah, Syeikh Abi Abdillah Muhammad bin ‘Abdirrahman ad-Dimasyqi, hlm. 118.

0 ulasan: