Thursday, 17 April 2008

I'TIQAD AHLUS SUNNAH & CARA MENTAUHIDKAN ALLAH

Soalan; Ustaz, bagaimana saya ingin memastikan iktiqad atau aqidah yang saya pegangi ini selari dengan iktiqad ahlus sunnah wal jamaah? Apakah ada satu kaedah supaya saya sebagai orang awam dapat melakukan muhasabah tentang itu?
Bagaimana cara untuk saya mentauhidkan Allah pada zat, sifat, nama dan perbuatan Allah Allah dalam kehidupan seharian saya?

Jawapan;

Iktiqad ahli Sunnah Wal Jamaah ialah pegangan Aqidah yang bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah di mana ia menjadi pegangan Salaf yang terdiri dari para Sahabat (yang dididik oleh Nabi s.a.w.), para Tabi’in (yang dididik oleh para sahabat), Tabi’ Tabi’in (yang dididik oleh para Tabi’in) dan ulamak-ulamak mukhlisin amilin yang menjadikan Salaf sebagai ikutan mereka. Iktiqad ahli Sunnah Wal Jamaah adalah pegangan aqidah yang asli dari al-Quran dan as-Sunnah tanpa ditokok tambah dengan sebarang pemikiran falsafah. Pada setiap zaman, teras bagi Aqidah Ahlus-Sunnah Wal Jamaah ialah sama iaitu al-Quran dan as-Sunnah. Cuma penghuraian terhadapnya yang berbeza mengikut situasi zaman dan cabaran setempat. Jika zaman dahulu aqidah umat Islam menghadapi cabaran dari Muktazilah, Syi’ah, Jabariyah, Murjiah dan sebagainya, adapun hari ini, umat Islam menghadapi cabaran baru dari ideologi-ideologi yang lebih menyesatkan iaitu secular, darwinisme, sosialis (di sesetengah Negara umat Islam), pemikiran bebas, liberalisme, pluralisme, ibahiyah dan sebagainya. Jadi, huraian tentang aqidah tidak boleh statik sekalipun terasnya adalah sama iaitu al-Quran dan as-Sunnah.

Untuk mendalami ‘Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, saudara mesti melalui jalan ilmu. Pertama, saudara mesti mempelajarinya dari guru yang benar-benar memahami Iktiqad Ahlus Sunnah. Kedua, saudara boleh menambah kefahaman dengan membaca buku-buku yang ditulis oleh ulamak-ulamak Islam dahulu dan sekarang, antaranya;
1. Al-‘Aqidah at-Tahawiyyah dan syarahnya.
2. Syarah al-‘Aqidah al-Wasitiyyah, oleh; Dr. Khalil Harras.
3. Al-Iman, oleh; Dr. Muhammad Nai’im Yasin (telah ada terjemahannya dalam Bahasa Melayu).
4. ‘Aqidatul-Muslim, oleh; Syeikh Muhammad al-Ghazali (telah ada terjemahannya).
5. Haqidatu at-Tauhid, oleh; Dr. Yusuf al-Qaradhawi (telah ada terjemahannya).
6. al-‘Aqaid al-Islamiyyah, oleh; Syeikh Sayyid Sabiq (telah ada terjemahannya).
7. Buku-buku tulisan Harun Yahya (khusus untuk menolak Darwinisme)
8. Allah Jalla Jalaluhu, oleh; Syeikh Sa’id Hawa (telah ada terjemahannya). Satu lagi tulisan Sa’id Hawa yang amat baik tentang ‘Aqidah ialah; al-Asas Fi as-Sunnah (bahagian ‘Aqidah), ada tiga jilid (rasanya belum diterjemahkan).
9. Mabadi’ al-Islam, oleh; Syeikh Abul-A’la al-Maudidi (telah diterjemahkan).

Selain di atas, banyak lagi buku-buku lain yang ditulis tentang aqidah. Di ruangan ini, tidak dapat saya senaraikan keseluruhannya. Untuk pengetahuan saudara, saya juga ada menyusun sebuah buku tentang aqidah, bertajuk; Intisari Iman dan ‘Aqidah Islam (120 m.s.), terbitan; Wawasan Ummah Enterprise (2007). Buku saya ini mengupas secara ringkas persoalan-persoalan dasar dalam ilmu ‘Aqidah yang mesti diketahui oleh setiap orang Islam.

Mengenai cara kita tauhidkan Allah dalam kehidupan, maka ia mesti merangkumi dua aspek;
1. Aspek Nazari (ilmu dan kefahaman); iaitu kita mengetahui dan memahami dalam hidup kita bahawa Allah lah satu-satunya Tuhan, tiada tuhan melainkanNya, tuhan yang memiliki nama-nama yang indah (al-Asma’ al-Husna) dan segala sifat kesempurnaan. Tidak ada satu pun dari makhlukNya yang menyerupaiNya. Dia lah yang menciptakan alam ini, mengidup dan mematikan, melimpahkan rezki, mentadbir, menyusun dan mentakdirkan segala yang berlaku di ala mini.
2. Aspek Amali; iaitu kita mentauhidkan Allah secara praktik iaitu dengan kita menyembah Allah (yakni beribadah kepadaNya), tidak mensyirikkanNya dan kita mentaati segala perintahNya kerana ketaatan juga termasuk dalam pengertian ibadah.

Di dalam surah al-Fatihah –sebagai contohnya- di awal surah kita dibentangkan dengan ilmu dan kefahaman bahawa Allah adalah Tuhan semesta alam (Rabbul-‘Alamin), memiliki sifat pengasih dan penyayang dan yang berkuasa pada hari pembalasan. Setelah kita memahami hakikat tersebut, diperintahkan pula untuk kita berikrar; “Hanya Engkau sahaja (ya Allah) Tuhan yang kami sembah dan hanya kepada Engkau sahaja kami memohon pertolongan”. Jadi, di awal surah kita mentauhidkan Allah secara nazari dan di pertengahan surah pula, kita disuruh mentauhidkanNya secara amali iaitu melalui ibadah dan doa.

Wallahu a’lam.

0 ulasan: