Friday, 13 June 2008

SUJUD SAHWI MAKMUM

Soalan; apabila imam terlupa di dalam solat dan ia melakukan sujud sahwi di hujung solatnya, adakah makmumnya perlu sujud sahwi bersamanya? Bagaimana jika mereka tidak turut sujud sahwi?

Jawapan;

Wajib makmum untuk turut sama sujud sahwi bersama imamnya. Berkata Imam Ibnu al-Munzir; telah ijmak sekelian ulamak pada menyatakan yang demikian. Ijmak tersebut berdalilkan hadis Nabi s.a.w. (bermaksud); “Sesungguh Imam itu dilantik untuk diikuti. Apabila ia bertakbir, hendaklah kamu turut bertakbir. Apabila ia sujud, hendaklah kamu turut sujud….”. (Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim dari Anas r.a.)

Menurut Imam an-Nawawi; jika makmum tidak turut sujud bersama imam dengan sengaja, batallah solatnya sama ada makmum itu mengetahui imamnya telah lupa di dalam solat atau tidak mengetahuinya. (al-Majmu’, 4/141)

Wallahu a'lam.

Rujukan;

al-Mughni, Ibnu Qudamah; 2/29-30.
al-Majmu’, Imam an-Nawawi; 4/141-142.

0 ulasan: