Thursday, 31 July 2008

PENGERTIAN MAQASID SYARI'AH

Soalan; Saya membaca jawapan ustaz berkenaan "PENYUSUAN OLEH SEORANG GADIS". Saya tidak paham maksud ustaz, "bercanggah dengan maqasid Syari'ah"..boleh ustaz huraikan? terima kasih..

Jawapan;

Maqasid Syari'ah bermaksud perkara-perkara yang menjadi tujuan atau matlamat Syari'at Islam. Secara amnya, Syari'at Islam bertujuan menjaga maslahah manusia dan menolak mafsadah (kerosakan) dari mereka sama ada dalam kehidupan dunia atau di akhirat nanti. Adapun secara lebih terperinci, maqasid (matlamat/tujuan) Syari'at Islam merangkumi lima aspek;
a) Menjaga/memelihara agama
b) Menjaga nyawa
c) Menjaga akal
d) Menjaga harta
e) Menjaga nasab/keturunan

Demi menjaga maqasid di atas, maka Syari'at Islam secara prinsipnya menetapkan; segala perbuatan atau perlakuan manusia yang boleh menggugat lima maqasid di atas, maka ia dilarang atau diharamkan. Contohnya; diharamkan membiar diri dalam kejahilan kerana ia boleh merosakkan agama, diharamkan bunuh diri kerana ia boleh merosakkan nyawa, diharamkan arak kerana ia merosakkan akal, diharamkan mencuri kerana ia merosakkan harta dan diharamkan zina kerana ia merosakkan nasab/keturunan.

Wallahu a'lam.

Rujukan;

1. al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh, Dr. Abdul-Karim Zaidan.

0 ulasan: