Sunday, 24 August 2008

ANGGOTA TERPISAH DARI BADAN; MASIHKAH AURAT?

Soalan; Aurat wanita kalau telah terlepas atau berpisah dari jasad,apakah masih termasuk aurat? Contohnya rambut yang terlepas dari kepala dan terbang dibawa angin?bagaimanakah hukumnya?

Jawapan;

Para ulamak berbeza pandangan tentang bahagian aurat yang telah terpisah dari badan; adakah harus atau tidak dilihat dan disentuh seperti rambut wanita ajnabi yang terpisah darinya atau kulitnya atau dagingnya yang terpisah darinya?;

1. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi’ie; haram ia dilihat dan disentuh sama seperti ketika ia masih berada di badannya. Walaupun ia telah terpisah dari badan, kedudukannya sebagai aurat tetap kekal. Oleh itu, haram melihat dan menyentuhnya. Wajiblah ia ditutup supaya tidak dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. Sekiranya seorang wanita memakai rambut wanita lain di kepalanya (yakni menyambung rambut atau memakai rambut palsu), haram rambut itu dilihat oleh suaminya kerana rambut itu adalah aurat wanita lain.

2. Sebahagian ulamak berpandangan sebaliknya; iaitu apa yang terpisah dari badan tidak lagi dianggap aurat. Oleh demikian, tidak haram melihatnya kerana kehormatannya telah hilang dengan terpisahnya dari badan. Antara yang berpandangan sebegini ialah ulamak-ulamak mazhab Maliki dan Hanbali.

Walllahu a’lam.

Rujukan;

1. Fiqh al-Albisah Wa az-Zinah, Abdul-Wahhab bin Abdus-Salam Tawilah, hlm. 102.

1 ulasan: