Saturday, 23 August 2008

MEMUAT-TURUN FILEM DAN LAGU BUKAN DARI SUMBER ASLI

Soalan; ustaz adakah HALAL memuat turun lagu atau filem yang tidak bercanggah dengan syariat tetapi bukan dari sumber yang asli?

Jawapan;

Islam menjaga hak milik manusia. Termasuk hak milik ialah hak penulisan, hak rekaan/ciptaan dan hak kreativiti. Tidak harus kita mengambil atau mencuri hak orang lain tanpa keizinan/kerelaannya. Sabda Nabi s.a.w.; “Tidak halal harta seorang muslim melainkan dengan kerelaan hatinya” (HR Imam Daruqutni dari Anas r.a.). Baginda juga bersabda; “Sesungguhnya harta-harta dan darah-darah (yakni naywa-nyawa) semasa kamu adalah haram ke atas kamu (merampas dan mencerobohinya)” (HR Imam Ahmad dari Abi Sa’id al-Khudri r.a.).

Hak-hak tersebut walaupun tidak dinamakan harta pada bahasa pertuturan biasa, namun dari segi makna ia juga adalah harta melihat kepada nilai dan manfaatnya. Kerana itu, dalam istilah sekarang ini ia dinamakan harta intelek. Kesimpulannya, filem-filem dan lagu-lagu yang tidak bercanggah dengan Syari’at tidak harus dijual, dibeli atau dimiliki kecuali dengan keizinan atau kerelaan pemiliknya atau orang yang dilantik menjadi wakil atau orang tengah oleh pemiliknya.

Baca fatwa ulamak dalam jawapan saya yang lalu tentang hukum membeli barang cetak rompak; (http://ilmudanulamak.blogspot.com/2008/08/membeli-barangan-cetak-rompak.html).

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Dr. Muhammad Bakr Ismail, hlm. 288.
2. Al-Wajiz Fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Dr. Abdul Karim Zaidan, hlm. 162.

1 ulasan: