Tuesday, 5 August 2008

PUASA NAZAR DAN PUASA SUNAT BERSEKALI

Soalan; Salam. Ustaz bolehkah kita membayar puasa nazar bersama dengan puasa sunat...contohnya:puasa sunat Syaaban niat skali utk membayar puasa nazar....sekian...

Jawapan;

Harus menghimpunkan kedua-dua puasa tersebut dalam satu puasa. Hendaklah meniatkan kedua-duanya sekali atau meniatkan puasa nazar. Jika saudara meniatkan puasa Sya'ban sahaja, tanpa meniatkan puasa nazar, sah puasa saudara untuk sunat Sya'ban sahaja. Adapun puasa nazar tidak dikira bagi saudara kerana saudara tidak meniatkannya. Ini kerana, menurut ulamak; "Yang sunat boleh dimasukkan ke dalam fardhu, tetapi yang fardhu tidak boleh dimasukkan ke dalam yang sunat" (al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Dr. Muhammad Bakr Ismail). Jika saudara meniatkan puasa nazar sahaja, insya Allah akan termasuk di dalamnya puasa sunat Sya'ban kerana yang dikehendaki dari puasa Sya'ban ialah semata-mata wujud puasa di dalam bulan itu sama ada dengan puasa qadha, puasa nazar atau puasa sunat. Perlu diperingatkan, niat puasa bagi nazar hendaklah dilakukan di malam hari kerana semua puasa wajib/fardhu (sama ada puasa Ramadhan, qadha atau nazar), disyaratkan niatnya dilakukan pada malam hari -sebelum masuknya waktu subuh- .

Untuk membaca kelebihan puasa di bulan Sya'ban, sila layari; (http://fiqh-am.blogspot.com/2008/07/puasa-sunat-bulan-syaban.html)

Wallahu a'lam.

Rujukan;

1. al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Dr. Muhammad Bakr Ismail, hlm. 135
2. Fatawa Syeikh 'Atiyah Saqar (Min Ahsanil-Kalam...), juz. 2, hlm. 23.

2 ulasan:

Anonymous said...

Terima Kasih Ustaz. Informasi yang sangat berguna untuk saya.

Anonymous said...

assalamualaikum ustaz.. saya mempunyai sedikit kemusykilan berhubung puasa nazar..
1.saya pernah terbaca bahawa puasa nazar 'Tidak sah nazar dengan diniat didalam hati, kerana nazar termasuk dalam akad maka syaratnya mesti berlafas'. saya tidak pernah melafaz nazar saya, sekadar niat di dalam hati.
2.saya juga musykil dengan pendapat rakan saya yang mengatakan puasa nazar perlu dilakukan secara berterusan, tidak boleh berselang-selang hari. minta ustaz berikan pendapat dengan seberapa segera kerana saya tidak mahu menangguhkan nazar ini.
Wassalam