Saturday, 27 September 2008

KELUAR MANI SEMULA SELEPAS MANDI

Soalan; ustaz, saya ada satu soalan untuk ditanyakan kepada ustaz. Soalannya; selepas kita mandi hadas besar dan didapati terdapat lagi lebihan air mani pada kemaluan walaupun semasa mandi tadi kita telah bersihkan kemaluan kita berkali-kali. Adakah perlu kita mandi sekali lagi harap ustaz dapat memberikan jawapannya. Sekian terima kasih

Jawapan;

Jika selepas mandi hadas besar, air mani keluar semula dari zakar, adakah kita perlu mandi semula? Para ulamak berikhtilaf dalam masalah tersebut;

1. Menurut mazhab Syafi’ie; wajib diulangi semula mandi kerana perkara yang mewajibkan mandi –iaitu keluar mani- telah berlaku semula. Pandangan ini berdalilkan makna umum sabda Nabi s.a.w.; “Air (yakni mandi) adalah dari kerana air (yakni keluar mani)” (HR Imam Muslim dari Abi Said al-Khudri r.a.).

2. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad (berdasarkan riwayat yang masyhur darinya); tidak wajib diulangi semula mandi. Yang wajib ialah mengambil wudhuk sahaja.

3. Menurut Imam Abu Hanifah; hendaklah dibezakan antara dua keadaan; jika sebelum mandi kita kencing, tidak perlu diulangi mandi. Jika kita tidak kencing, perlulah diulangi mandi.

Menurut Imam Ibnu Qudamah; pandangan yang soheh ialah yang pertama (yakni wajib mandi semula).

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. al-Majmu’, Imam an-Nawawi, 2/159.
2. al-Mugni, Imam Ibnu Qudamah, 1/160.

1 ulasan:

Anonymous said...

Salam, testing..