Wednesday, 5 August 2009

MENUNTUT BAYARAN HUTANG

Soalan;

Saya telah membantu seorang kawan membayar hutangnya. Adakah harus saya meminta dari beliau supaya membayar kembali kepada saya?

Sekian. Terima kasih.

Jawapan;

Menurut kaedah yang ditetapkan ulamak; “Sesiapa melaksanakan kewajipan bagi pihak orang lain dengan niat akan menuntut darinya, harus ia menuntutnya”. Contohnya, seorang yang membantu memberi belanja/nafkah kepada anak orang lain (dengan nafkah/belanja yang diperlukannya) dengan niat akan menuntut kembali dari bapa atau penjaganya, harus ia menuntutnya. Begitu juga, seorang yang membantu membayar hutang orang lain (dan berniat menuntutnya kembali).

Secara amnya, orang yang membantu untuk melaksanakan kewajipan bagi pihak orang lain ada dalam tiga kategori;
1. Ia membantu dengan niat untuk menuntut kembali. Harus ia menuntut kembali.
2. Ia membantu dengan niat sedekah atau pemberian (yakni tanpa niat akan menuntut kembali). Tidak harus ia menuntut kembali selepas itu.
3. Ia membantu tanpa sebarang niat di atas (iaitu tanpa niat untuk menuntut kembali, tidak juga dengan niat sedekah atau hibah). Ia juga tidak harus menuntut kembali.

Kesimpulannya, menuntut kembali hanya harus bagi satu kadaan sahaja dari tiga keadaan di atas iaitu jika disertai dengan niat menuntut.

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. al-Qawa’id Wa al-Ushul al-Jami’ah, Syeikh Muhammad bin Soleh al-‘Uthaimin, hlm. 148.

3 ulasan: