Sunday, 30 May 2010

PERSENYAWAAN BUATAN

Soalan; sekiranya diambil benih seorang lelaki dan sel telor seorang perempuan yang mana kedua-duanya tiada sebarang ikatan pernikahan yang sah, dan kemudiannya di atas pendebungaan kedua benih tersebut lalu dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan yang lain.....permasalahannya apakah hukum kepada anak yang bakal dilahirkan atas hasil pendebungaan tadi, adakah hukumnya haram @ sebaliknya menikahi ibu @ bapa kandungnya.....sekian...

Jawapan;

Melakukan proses persyawaan yang melibatkan benih dari lelaki dan wanita yang tiada ikatan perkahwinan –sama ada di dalam rahim atau di luar rahim (iaitu dalam tabung uji)- perbuatan tersebut adalah haram dan anak yang lahir dikira sebagai anak luar nikah yang tidak harus dinasabkan kepada lelaki yang memiliki benih tersebut. Menjadi perkara yang disepakati oleh ulamak bahawa; di antara maqasid Syariat yang lima salah satunya ialah untuk menjaga nasab. Kerana itu Islam mengharamkan perbuatan zina. Melakukan proses persenyawaan sebagaimana tadi akan membawa kesan yang sama sebagaimana zina iaitu melahirkan zuriat yang keliru nasabnya kerana tidak melalui aqad perkahwinan yang sah.

Di dalam hadis, Rasulullah –sallallahu ‘alaihi wasallam- telah menjelaskan kaedah penasaban anak dalam Islam iaitu sabda baginda; “Anak adalah bagi (pemilik) hamparan. Bagi penzina pula adalah kekecewaan” (HR Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu-). Maksud “Anak adalah bagi pemilik hamparan”, ialah; apabila seorang lelaki memiliki isteri atau hamba wanita miliknya di mana mereka menjadi hamparan untuknya, maka apabila isteri/hamba itu melahirkan anak dalam tempoh yang ada kemungkinan (yakni tidak mustahil) bagi kelahiran itu, maka anak itu akan dinasabkan kepadanya dan akan berlaku antara dia dan anak itu perwarisan dan selainnya dari hukum-hakam yang berkait dengan kelahiran, sama ada anak itu ada mirip/keserupaan dengannya atau berbeza dengannya. Tempoh yang ada kemungkinan bahawa bayi itu adalah darinya ialah kelahirannya enam bulan dari tarikh mereka (yakni ia dan isterinya) mula bergaul/bersetubuh”. Adapun maksud “Bagi penzina adalah kekecewaan” ialah; kekecewaan kerana tidak ada hak baginya terhadap anak itu. (Lihat; Syarah Soheh Muslim, Kitab ar-Radha’, juz. 10, bab al-Walad Lil-Firaysh).

Persidangan Fiqh Islam yang dilakukan di ‘Amman (Jordan) pada bulan Safar tahun 1407 Hijrah (bersamaan Oktober 1986) telah memutuskan; dari tujuh cara/kaedah proses persenyawaan buatan (التلقيح الصناعي) yang dijalankan, lima darinya adalah diharamkan Syarak dan hanya di diharuskan. Lima yang diharamkan itu ialah;

1. Melakukan persenyawaan di antara sperma dari seorang lelaki dan telur (ovum) dari seorang wanita yang bukan isterinya, kemudian dua benih yang telah disenyawakan itu dimasukkan ke dalam rahim isteri kepada lelaki tersebut.

2. Seorang lelaki membenarkan telur isterinya disenyawakan dengan sperma milik lelaki lain, kemudian hasil persenyawaan itu dimasukkan ke dalam rahim isterinya.

3. Sperma suami disenyawakan dengan telur isterinya sendiri, kemudian hasil persenyawaan itu dimasukkan ke dalam rahim wanita lain yang rela menjadi ibu tumpang.

4. Seorang lelaki membenarkan sperma seorang lelaki lain disenyawakan dengan telur seorang wanita (bukan isterinya), kemudian hasil persenyawaan dimasukkan ke dalam rahim isterinya.

5. Sperma suami disenyawakan dengan telur seorang isterinya, kemudian hasil persenyawaan dimasukkan ke dalam rahim isterinya yang lain (yakni bukan isteri yang memiliki telur tadi).

Kelima-lima cara/kaedah persenyawaan di atas ditegah oleh Syarak kerana ia akan menimbulkan percampuran nasab, menghilangkan perasaan keibuan dan kesan-kesan lain yang tidak dikehendaki oleh Syari’at.

Adapun dua cara/kaedah yang diharuskan ialah;

1. Disenyawakan sperma dari suami dengan telur dari isterinya, kemudian hasil persenyawaan dimasukkan ke dalam rahim isterinya itu.

2. Diambil sperma dari kantung mani suami, kemudian disuntik ke dalam saluran peranakan isterinya atau ke dalam rahimnya.

Menurut resolusi yang diputuskan oleh persidangan Fiqh tersebut; dua cara/kaedah persenyawaan di atas diharuskan jika keadaan memerlukan dengan syarat langkah-langkah pengawasan yang sewajarnya diberi perhatian bersungguh-sungguh (seperti langkah pengawasan untuk mengelak kesilapan tertukar sperma suami dengan lelaki lain, atau telur isteri dengan telur wanita lain).

Walllahu a’lam.

Rujukan;

1. Fiqh al-Qadhaya al-Thibbiyyah al-Mu’ashirah, Prof. Dr. Muhyiddin al-Qarrah Daghi dan Prof. ‘Ali Yusuf al-Muhammadi, hlm. 588-590.
2. Syarah Soheh Muslim, Imam an-Nawawi, Kitab ar-Radha’, juz. 10, bab al-Walad Lil-Firaysh.

1 ulasan: