Wednesday, 30 June 2010

PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA

Soalan; Assalamualaikum ustaz. Saya ingin bertanya mengenai pembahagian harta dan hak kepada cucu. Sekiranya atuk masih hidup tetapi anaknya (lelaki) telah meninggal dan mempunyai anak-anak, adakah cucu-cucunya(anak kepada si mati) akan mendapat bahagian kepada hak ayah yang telah meninggal tadi. Selain itu, si mati juga mempunyai adik beradik yang lain.

Jawapan;

Anak-anak akan mewarisi harta peninggalan ayah mereka yang mati. Jika si mati masih mempunyai bapa, ibu dan isteri yang masih hidup, bahagian pusaka untuk anak-anaknya ialah yang berbaki setelah ditolak bahagian-bahagian untuk bapa, ibu dan isteri tadi. Pecahan bahagian yang ditetapkan oleh Syarak ialah seperti berikut;

1. Bapa ; 1/6
2. Ibu ; 1/6
3. Isteri ; 1/8
4. Anak-anak ; Baki.

Itu adalah dengan andaian bahawa si mati mempunyai anak lelaki. Jika si mati hanya ada anak perempuan, maka bahagian untuk anak perempuan ialah ½ atau 2/3 dan baki jika ada diberikan kepada bapa. Pecahannya akan jadi seperti berikut;

1. Bapa ; 1/6 + baki
2. Ibu ; 1/6
3. Isteri ; 1/8
4. Anak perempuan ; ½ (jika seorang) atau 2/3 (jika ramai).

Adapun saudara-saudara si mati, mereka dihijab dari mendapat pusaka oleh bapa dan anak lelaki si mati. Dalam perwarisan Islam, apabila si mati masih mempunyai bapa atau anak lelaki, saudara-saudaranya (dan begitu juga bapa-bapa saudara dan sepupu-sepupunya) akan terhalang dari mendapat pusaka. Ini kerana perwarisan semua mereka adalah sebagai ‘ashabah iaitu dengan pengambilan baki. Maka apabila baki telah diambil oleh bapa atau anak lelaki, tidak akan ada lagi peruntukan untuk saudara-saudara, bapa-bapa saudara dan sepupu-sepupu.

Wallahu a’lam.

4 ulasan: