Sunday, 18 July 2010

JAHIL KEWAJIPAN MANDI JUNUB

Soalan; Asalamualaikum.Saya ada sedikit kemusykilan.Menurut kefahaman saya dikira baligh sesorang apabila keluar air mani. Sepanjang ingatan, saya mengetahui tentang mandi wajib lewat beberapa ketika selepas saya baligh. Soalannya adakah saya wajib menqadha solat dan ibadat yang saya lakukan dalam keadaan berhadas yang saya yakin tidak sah kerana masa itu saya tidak mengetahui tentang mandi wajib. Jika wajib qadha` bagaimana cara menganggar waktu yang saya sembahyang dalam keadaan berhadas itu kerana tidak dapat mengingati secara tepat. Harap dapat penjelasan.Terima kasih.

Jawapan;

Wajib saudara mengqadha solat yang dilakukan tanpa bersuci (sama ada dari hadas atau najis) selepas saudara telah masuk ke dalam usia baligh. Kejahilan menggugurkan dosa, namun tidak menggugurkan perintah Allah (yakni walaupun saudara tidak berdosa kerana mengerjakan solat tanpa bersuci disebabkan jahil, namun kewajipan bersuci dan menggantikan solat yang batal itu tidak gugur dari saudara).[1] Cuba ingati semula; bilakah saudara mula baligh dan bila pula saudara mula mengetahui tentang kewajipan mandi. Setelah menentukan berapa hari yang terlibat -walaupun secara agakan-, lakukanlah solat qadha mengikut jumlah hari tersebut. Untuk lebih meyakinkan, lakukan dengan melebihi dari yang dianggarkan dan hanya berhenti setelah hati berasa yakin bahawa semua solat yang tidak sah itu telah diganti. Apabila saudara telah melakukan apa yang terdaya, berserahlah kepada Allah. Kita tidak dibebani Allah melainkan dengan kadar yang kita mampu. Firman Allah (bermaksud); “Maka bertaqwa kamu kepada Allah sedaya yang kamu mampu” (at-Taghabun, ayat 16).

Wallahu a’lam.

Nota hujung;

[1] Menurut mazhab Syafi’ie; jahil dan lupa kedua-dua factor tersebut menggugurkan dosa di akhirat. Adapun hukum di dunia, jika jahil dan lupa itu berlaku kepada sesuatu yang diperintahkan, tidak gugur perintah tersebut (yang ditinggalkan kerana jahil atau lupa itu), akan tetapi wajib ditunaikan semula (yakni diqadha). Jika jahil dan lupa itu berlaku kepada sesuatu yang ditegah, hendaklah diperhatikan;
a) Jika tidak membabitkan kerosakan (al-itlaf), tidak ada sebarang denda/hukuman ke atasnya. Contohnya; seorang yang bercakap ketika solat kerana jahil atau lupa, tidak batal solatnya. Seorang yang minum arak kerana jahil, tidak dikenakan hukuman atasnya sama ada hudud atau takzir.
b) Jika membabitkan kerosakan, wajiblah ia menggantikan kerosakan itu (yakni walaupun berlaku kerana lupa atau jahil, tetap wajib mengganti kerosakan yang berlaku). Contoh; seorang mengambil satu makanan milik orang lain, kemudian ia menjamu makanan itu kepada seorang tetamunya dan tetamu itu makan dalam keadaan jahil bahawa makanan itu milik orang lain, wajib tetamu itu membayarnya (kepada pemilik makanan tersebut) walaupun ia makan itu dalam keadaan jahil (tidak tahu). Adapun orang yang mengambil tadi, ia bebas dari tanggungan untuk menggantikannya. Seorang yang melakukan larangan-larangan Ihram yang berupakan itlaf seperti membuang rambut dan kuku atau membunuh buruan, ia tidak berdosa jka larangan tersebut dilakukan kerana jahil atau lupa, namun tidak gugur fidyah darinya.
c) Jika jahil dan lupa berlaku kepada larangan-larangan yang membabitkan hukuman (‘uqubah) iaitu qisas, hudud dan sebagainya, factor jahil dan lupa dikira syubhah yang menggugurkan hukuman, namun jika membabitkan kerosakan wajiblah ia menggantinya. Seorang yang membunuh kerana jahil pengharaman membunuh (atau seorang kafir yang baru masuk Islam telah melakukan pembunuhan kerana tidak tahu membunuh dalam Islam akan dikenakan hukuman qisas), ia terlepas dari hukuman qisas, namun tidak terlepas dari bayaran diyat.
(Lihat; al-Madkhal Fi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Atsaruha Fi al-Ahkam as-Syar’iyyah, Dr. Nasr Farid Muhammad Wasil dan Dr. Abdul-Aziz Muhammad ‘Azzam, hlm. 157-160).

0 ulasan: