Tuesday, 18 January 2011

ZAKAT WANG KWSP DAN HUTANG PTPTN

Soalan; Assalamualaikum, Saya ingin mandapatkan penjelasan mengenai masalah berikut:
Saya bakal mengeluarkan duit EPF saya pada bulan April ini untuk melangsaikan hutang tertunggak PTPTN saya. Hutang tertunggak ini disebabkan oleh saya tidak mampu untuk membayarnya pada masa yang lalu. soalannya, adakah duit ini perlu dikenekan zakat sedangkan saya ingin melangsaikan hutang? Saya sangat berharap untuk mendapatkan maklum balas tentang permasalah ini. Diharapkan pihak tuan dapat membantu saya. Terima kasih.

Jawapan;

Harta yang dikenakan zakat ialah yang memenuhi syarat-syarat berikut;
1. Milik sempurna
2. Harta yang boleh berkembang
3. Cukup nisab
4. Lebihan dari keperluan-keperluan asasi
5. Bebas dari hutang
6. Cukup haul

Maksud “Bebas dari hutang” ialah; harta yang diwajibkan zakat ialah harta yang pemiliknya tidak dibelenggu oleh hutang yang perlu dibayar segera. Maka merujuk kepada kes saudara, dengan wang EPF itu hendaklah saudara menyelesaikan terlebih dahulu tunggakan hutang PTPTN itu, kemudian bakinya barulah dikeluarkan zakat jika mencukupi nisab iaitu nilai semasa 85 gram emas. Kadar zakatnya ialah 2.5% dan dikeluarkan sebaik sahaja wang EPF itu diterima dan ditolak hutang tadi.[1]

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Lihat; al-Fiqhul Wadhih, Dr. Muhammad Bakr Ismail, jil. 1, hlm. 468.
2. Fiqh az-Zakah, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, jil. 1, hlm. 177-178.

Nota hujung;

[1] Jawapan di atas diberikan berdasarkan pandangan jumhur Ulama’ iaitu orang yang dibelenggu oleh hutang, tidak wajib zakat atasnya kerana ia adalah orang yang memerlukan, sedangkan zakat hanya wajib atas orang kaya (yakni memiliki harta melebihi keperluan utamanya). Walau bagaimanapun pandangan jumhur ini berbeza dengan pandangan ulama’-ulama’ mazhab Syafi’ie iaitu; Hutang tidak menggugurkan kewajipan zakat. Ada juga di kalangan ulamak yang berpandangan; hutang menggugurkan kewajipan zakat dari harta-harta bathin sahaja iaitu emas, perak dan harta perniagaan, tidak dari harta-harta dzahir iaitu pertanian, buah-buahan, ternakan dan logam/galian. Perbezaan antara harta batin dan harta dzahir ialah; harta-harta dzahir subur dengan sendirinya, adapun harta-harta batin tidak subur dengan sendirinya. Pandangan yang rajih ialah pandangan jumhur ulamak tadi yang menyatakan; hutang menggugurkan zakat tanpa membezakan antara harta dzahir dan harta batin. (Lihat; al-Fiqhul Wadhih, jil. 1, hlm. 468, Fiqh az-Zakah, 1/177-178)

0 ulasan: