Sunday, 8 September 2013

ORANG YANG INGIN MELAKUKAN KORBAN; DILARANG MEMBUANG RAMBUT DAN KUKU

Soalan; ASSALAMUALAIKUM USTAZ. SAYA ADA BACA MENGENAI ORANG YANG NAK BUAT KORBAN  MAKA JANGAN POTONG RAMBUT DAN KUKU. BILA MULA ORANG ITU TIDAK BOLEH BERBUAT DEMIKIAN DAN SAMPAI BILA. MOHON PENJELASAN.TERIMA KASIH.

Jawapan;

Bismillah, walhamdulillah, wassolatu ‘ala Rasulillah.

Disunatkan orang yang ingin melaksanakan korban untuk tidak memotong kukunya, mencukur/memotong rambut dan juga mencukur/mencabut bulu pada badannya sama ada bulu ketiak, bulu ari-ari, misai, janggut dan sebagainya apabila masuk bulan Zulhijjah dari hari pertamanya hinggalah setelah korbannya dilaksanakan. Jika dilakukan hukumnya adalah makruh. Ini berdalilkan sabda Nabi SAW; “Apabila kamu telah melihat anak bulan Zulhijjah (yakni mengetahui masuknya bulan Zulhijjah), sesiapa dari kamu yang ingin melakukan ibadah korban hendaklah dia menahan (menangguh) dari (membuang/memotong) bulu/rambut dan kuku-kuku di badannya hingga ia melaksanakan korbannya” (Soheh Muslim; 1977/41, dari Ummu Salamah RA).

Menurut Syeikh Ibrahim al-Marwaruzi; hukum anggota-anggota badan yang lain sama seperti hukum rambut/bulu dan kuku (yakni makruh dibuang sebelum dilaksana korban).

Menurut ulamak; hikmah tegahan ini ialah supaya keampunan Allah yang datang melalui ibadah korban itu akan meliputi seluruh tubuhnya termasuklah rambut, bulu-bulu badan, kuku dan sebagainya.

Menurut Syeikh Mansur Ali Nashif;  ia juga dituntut dari ahli keluarga orang yang melakukan korban supaya keampunan Allah yang sempurna itu turut merangkumi mereka (at-Taj al-Jami’, 3/115).

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Al-Majmu’, Imam an-Nawawi, 8/284.
2. Sabilal-Muhtadin, hlm. 908.
3. At-Taj al-Jami’, Syeikh Mansur Ali Nashif; 3/115.
4. Mirqaat al-Mafatih, bab al-Udhiyah.

0 ulasan: