Wednesday, 12 October 2016

AKAD NIKAH MELALUI TELEFON

Soalan; ustaz, adakah sah akad nikah melalui telefon dengan akad antara wali dan calon suami didengari oleh saksi-saksi melalui pembesar suara (load speaker)?

Jawapan;

Menurut keputusan Majmak al-Fiqh a-Islami (Himpunan ulamak untuk membahaskan isu-isu fiqh Islam); tidak boleh melakukan akad nikah melalui alat-alat perhubungan moden (telefon, faxs, internet dan sebagainya) kerana akad nikah mensyaratkan penyaksian (oleh saksi-saksi) (Muktamar ke 6, di Jeddah, bulan Sya'ban 1410, bersamaan Mac 1990).

Menurut mazhab Syafiie; saksi-saksi bagi akad nikah disyaratkan seorang yang dapat melihat, mendengar dan membuat kepastian (dhabt).(1) Syeikh Sulaiman al-Bujairmi menjelaskan; "Saksi hendaklah membuat kepastian terhadap lafaz-lafaz (akad) yang diucapkan oleh wali dan juga calon suami. Kerana itu tidak mencukupi dengan dia mendengar lafaz mereka dari ruang gelap (tanpa melihat mereka), kerana suara-suara boleh serupa" (Hasyiyah al-Bujairmi 'ala al-Khatib, 3/396). Berdasarkan penjelasan ini, saksi wajib hadir bersama ketika akad dilaksanakan (untuk melihat, mendengar dan membuat kepastian), maka tidak sah akad melalui telefon kerana saksi tidak hadir bersama sekalipun mereka dapat mendengar suara.

Wallahu a'lam.

Nota;

(1) Lihat; al-Iqna', Syeikh Khatib al-Syirbini.

0 ulasan: