Friday, 10 October 2008

LAFAZ SYAHADAH

Soalan; ustaz, saya ada soalan berkenaan dengan lafaz syahadah. Bagaimanakah pembacaan lafaz syahdah yang betul pada sebutan Muhammada Rasulullah (baris fathah) atau Muhammadur Rasulullah (baris dommah)?. Hal ini kerana pernah mendengar sesetengah orang membaca dengan fathah dan ada membaca dengan dommah..harap Ustaz dapat memberi penjelasan kepada saya yang kurang ilmu ini...
Terima kasih dan semoga bertambah ilmu.

Jawapan;

Jika dimulai dengan Asyhadu Anna..., maka di baca fathah, yakni "Asyhadu Anla Ilaha Illallah wa Asyhadu Anna Muhammadar-Rasulullah. Jika tanpa Asyhadu Anna, maka dibaca dhammah, yakni "Lailaha Illallah, Muhammadur-Rasulullah".

Wallahu a'lam.

1 ulasan: