Jumaat, 19 Januari 2007

HUKUM KHUTBAH RAYA, SAHABAT TERAKHIR WAFAT, BERTAYAMMUM DENGAN SALJI & JAMAAH SOLAT JUMAAT

Assalamualaikum...
1.Apakah pandangan para jumhur ulama' jika tidak berkhutbah pada kedua² hari raya??
2.Siapakah sahabat yang terawal dan terakhir wafat??
3.Bolehkah bertayammum dengan salji??
4.Apakah jawaban jumhur ulama' pada solat jumaat jika ma'mum sampai kepada 40 orang??

Dari: Hizbul-muslimin.uk

Jawapan:

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Bagi soalan pertama;

Khutbah bagi solat hari raya hukumnya sunat. Menurut Imam as-Syaukani; “Aku tidak menemui sebarang pandangan mewajibkannya”. (Nailul-Autar, Kitab al-‘Idain). Oleh demikian, solat hari raya adalah sah sekalipun tanpa diikuti dengan khutbah selepasnya. Namun perbuatan tersebut adalah makruh. Begitu juga, makruh –menurut mazhab Imam Syafi’ie- seorang menghadiri solat hari raya tetapi tidak mendengar khutbah hari raya atau bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan atau meninggalkan majlis tanpa menunggu khutbah.

Bagi soalan kedua;

Saya tidak pasti siapa sahabat paling awal meninggal. Adapun sahabat yang paling akhir meninggal ialah Abu Ath-Thufail ‘Amir bin Wailah Al-Laitsi (أبو الطفيل عامر بن وائلة الليثي الكناني) yang mati pada tahun 110 hijrah mengikut pendapat yang rajih.

Bagi soalan ketiga;

Salji termasuk dalam tujuh air mutlak yang harus digunakan untuk mengambil wudhuk. Oleh demikian, tidak timbul soal hendak tayammum dengan salji kerana tayammum hanya diperlukan ketika ketiadaan air atau ketika sakit. Ketika ada salji, tidak harus tayammum kerana salji itu termasuk dalam air mutlak. Cuma sebelum berwudhuk dengannya hendaklah dicairkan terlebih dahulu. Jika bertayammum kerana darurat disebabkan tidak mampu menggunakan air (kerana sakit) atau air diperlukan untuk minum, maka tayammum hanya disyariatkan dengan tanah sahaja sebagaimana firman Allah (bermaksud); “…dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah - debu itu….”. (al-Maidah: 6)

Bagi soalan keempat;

Jumaat bermaksud perhimpunan orang ramai untuk menunaikan solat. Oleh demikian, solat jumaat wajib dilakukan secara berjamaah. Tidak sah solat jumaat dengan bilangan seorang atau dua orang. Ia wajib dengan bilangan yang dapat dikatakan ramai. Dalam menentukan berapa bilangan yang dapat dikatakan ramai itu maka para ulamak berbeza pandangan. Menurut pandangan mazhab Syafi’ie dan Hanbali; wajib tidak kurang dari 40 orang. Sebahagian Salaf berkata; wajib tidak kurang dari 12 orang. Menurut mazhab Hanafi pula; mesti tidak kurang dari tiga orang tidak termasuk imam. Menurut Imam Ibnu Hajar, pandangan yang rajih dari segi dalilnya ialah solat jumaat hendaklah dikerjakan oleh kumpulan yang ramai tanpa terikat dengan jumlah tertentu.

Wallahu A’lam.

Khamis, 18 Januari 2007

PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ISTERI

Soalan:
Assalamualaikum Ustaz
Saya ingin meminta nasihat ustaz tentang kadar pembahagian faraid.Arwah adalah seorang perempuan yang telah berkahwin dengan suami pertamanya dan mendapat 3 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Kemudian mereka bercerai. Arwah kemudiannya berkahwin dengan suami barunya dan kekal sehingga dia meninggal dan mendapat pula 2 anak lelaki dan seorang anak perempuan. Daripada yang saya tahu suami barunya akan mendapat seperempat mengikut al Quran surah an Nisa:12.
Adakah suami lamanya yang bercerai dapat bahagian dari pusaka arwah? Bagaimana dengan bahagian anak-anak yang lain? Adakah juga perbezaan kadar pembahagian anak-anak dari suami pertama (yang telah bercerai) dan anak-anak dari suami kedua?
Sekian terimakasih. Penerangan dan nasihat ustaz amat berguna kepada saya.
( Faiz Fadzil )
Jawapan

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Apa yang dapat saya simpulkan dari soalan saudara ialah;
Seorang wanita telah mati dengan meninggalkan waris-waris berikut;
1. Suami
2. 5 anak lelaki (iaitu 3 orang dengan suami pertama dan 2 orang dengan suami terakhir).
3. 4 anak perempuan (iaitu 3 orang dengan suami pertama dan 1 orang dengan suami terakhir).
Jika si mati tidak mempunyai waris-waris yang lain lagi selain mereka di atas, maka penyelesaiannya adalah seperti berikut;
- Suaminya akan mendapat bahagian 1/4 sahaja kerana si mati (yakni isterinya) mempunyai anak. Syarak menetapkan bahagian suami; 1/2 jika isterinya mati tanpa meninggalkan sebarang anak dan 1/4 jika isterinya mati meninggalkan anak sama ada hasil perkongsian hidup dengannya atau dengan lelaki lain (yakni suami lama).
Ini sebagaimana firman Allah (bermaksud):
“Dan bagi kamu satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat dari harta yang mereka tinggalkan…”(an-Nisa’: 12)
- Anak-anaknya pula (lelaki dan perempuan) akan mewarisi baki yang tinggal iaitu 3/4.Namun dalam pembahagian, anak lelaki hendaklah diberikan bahagian sekali ganda melebihi bahagian anak perempuan sebagaimana yang diarahkan oleh al-Quran;
“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan…”.
(an-Nisa’: 11)
Tidak ada perbezaan dalam pembahagian di atas antara anak-anak suami pertama dengan anak-anak suami kedua.
- Adapun suami lamanya (yakni bekas suami) tidak akan mendapat apa-apa bahagian dari harta pusaka kerana ikatan perkahwinan antara mereka berdua telahpun tamat dengan berlakunya penceraian dan habis tempoh eddah.
- Katakanlah harta yang ditinggalkan ialah 56 relung tanah, maka pembahagiannya ialah;·
  • Suami akan mendapat; 14 relung tanah (yakni 1/4 dari harta yang ditinggalkan)·
  • Anak-anak akan mendapat; 42 relung (yakni baki harta yang ditinggalkan).Setiap seorang anak lelaki mendapat; 6 relung dan setiap seorang anak perempuan pula mendapat; 3 relung.
Wallahu A’lam.

BELAJAR DAN MENGAMBIL IJAZAH MELALUI YOUTUBE?

Soalan: amalan-amalan yang diijazah oleh ulamak atau guru melalui youtube adakah sah untuk diamalkan. Apa itu dikira sebagai ijazah dari gu...