Rabu, 10 Ogos 2022

SEJAUHMANA BAPA ATAU IBU BOLEH MENGGUNAKAN HARTA ANAK?

Soalan; jika anak mendapat wang pampasan kemalangan, apakah bapa atau ibu boleh menggunakan wang tersebut untuk diri mereka?

Jawapan;

Mengikut hukum umum, tidak harus mengambil harta orang lain tanpa izinnya. Sabda Nabi SAW:

لَا ‌يَحِلُّ ‌مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ
"Tidak halal harta seseorang melainkan dengan kerelaan hatinya" (HR al-Daruqutni. Nailul-Autar: 2425)

Namun ada pengecualian bagi harta anak di mana Nabi SAW bersabda kepada anak; 
.
‌أَنْتَ، ‌وَمَالُكَ ‌لِأَبِيكَ
"Kamu dan harta kamu adalah bagi bapa kamu" (Musnad Ahmad; 6902, Sy al-Arnaut; hasan lighairihi).

Berdalilkan hadis ini, diboleh bagi bapa mengambil atau menggunakan harta anak, namun -menurut ulamak- keharusan itu terikat dengan beberapa syarat;
1. Bapa memerlukan, 
2. Jangan sampai memudaratkan anak
3. Jika anak memerlukan, maka dia lebih berhak bagi harta itu,
4. Bapa mengambil untuk dirinya, bukan untuk diberikan kepada orang lain. 
(al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah).
.
Oleh kerana hadis hanya menyebut bapa, para ulamak khilaf tentang ibu. Sebahagian berkata; keharusan itu untuk bapa sahaja (berpegang dengan zahir hadis). Ada berkata; ibu seperti juga bapa, malah lebih dhaif dari bapa. 
.
Wallahu a'lam. 
.

BELAJAR DAN MENGAMBIL IJAZAH MELALUI YOUTUBE?

Soalan: amalan-amalan yang diijazah oleh ulamak atau guru melalui youtube adakah sah untuk diamalkan. Apa itu dikira sebagai ijazah dari gu...