Saturday, 18 July 2009

SIAPA PARA SAHABAT?

Soalan : Assalamualaikum ustaz.Siapakah sebenarnya dan yang dimaksudkan para sahabat?

Jawapan ;

Para sahabat ialah pengikut-pengikut nabi Muhammad s.a.w. semasa hayat baginda. Menurut takrif ahli-ahli Hadis (al-Muhaddithin); “Sahabat(الصحابة) bermaksud orang yang sempat bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w., beriman dengan baginda dan ia terus kekal di dalam iman hingga akhir hayat”.[1]

Jumlah tepat para sahabat tidak dapat dipastikan, namun dapat diandaikan bahawa ia melebihi 100 ribu orang. Menurut Abi Zur’ah, bilangan para sahabat ketika kewafatan Nabi s.a.w. ialah 114 ribu orang. Mengikut Imam al-Hakim (w 405H), para sahabat yang meriwayat hadis dari Nabi s.a.w. mencecah 4000 orang. Namun mengikut Imam az-Zahabi (w 748H), hanya 1500 orang sahaja. Sahabat yang terakhir meninggal ialah Abu at-Tufail ‘Amir bin Wailah al-Laisi al-Kinani (أبو الطفيل عامر بن وائلة الليثي) yang meninggal di Mekah pada tahun 110 hijrah.[2]

Kurun para sahabat adalah kurun yang paling baik sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam sabdanya;

خيرُ النَّاسِ قَرني ثُمَّ الذينَ يلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم
“Sebaik-baik manusia ialah manusia yang hidup pada kurunku, kemudian mereka yang hidup pada kurun berikutnya, kemudian mereka yang hidup pada kurun berikutnya”. (Riwayat Imam Ahmad, al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmizi)

Generasi sahabat adalah generasi paling unggul yang dilahirkan oleh Islam. Berkata Asy-Syahid Sayyid Qutb; “Sesungguhnya dakwah Islam telah berjaya mencetuskan satu generasi manusia yang unggul dan istimewa di sepanjang sejarah Islam, bahkan di sepanjang sejarah manusia keseluruhannya iaitu generasi para sahabat. Kemudian generasi seumpama itu tidak pernah muncul lagi untuk kali keduanya. Sememangnya tidak dinafikan adanya beberapa individu dalam lingkungan sejarah yang sama seperti sahabat, namun tidak pernah terjadi selama-lamanya kemunculan kumpulan besar -seumpama kumpulan para sahabat- di satu tempat sebagaimana yang telah berlaku pada peringkat awal kehidupan dakwah ini”. [3]

[1]Dr. Nuruddin ‘Atr, Manhaj an-Naqd Fi ‘Ulumil-Hadith, hlm. 116.
[2]Syeikh Abdul Wahhab Abdul Lathief, al-Mukhtasar Fi ‘Ilmi Rijal al-Athar, hlm. 37-38.
[3]Sayyid Qutb, Ma’alim Fi at-Tariq, hlm. 14.

2 ulasan: