Sunday, June 20, 2010

BILA PERKAHWINAN AKAN BERWALIKAN HAKIM?

Soalan; Assalamualaikum Ustaz, Saya ingin bertanyakan soalan mengenai perkahwinan. Saya merupakan gadis berusia 24tahun dan Insyaallah tahun depan bakal menamatkan zaman bujang saya. Persoalannya ialah, saya merupakan anak angkat kepada keluarga saya sekarang. Ibu bapa angkat saya sudah meninggal dunia sejak ssaya berusia 4tahun. Sekarang saya tinggal bersama adik beradik angkat yang saya sudah anggap seperti adik-beradik sendiri. Saya tidak pernah jumpa dengan ibubapa angkat saya. Saya bukan anak luar nikah memandangkan saya mempunyai surat beranak berbintikan nama bapa kandung saya. Malah keluarga saya sekarang ini tidak pernah tahu dimana mereka (ibubapa). Soalan:
1. Bolehkah saya berkahwin dengan hanya berwalikan wali hakim?
2. Sah atau tidak pernikahan kami nanti?
Harap ustaz dapat jawab pertanyaan saya ini secepat mungkin memandangkan saya buntu tentang perkara ini.

Jawapan;

Seorang perempuan tidak sah nikahnya tanpa persetujuan walinya. Sabda Nabi s.a.w.; “Mana-mana wanita dikahwini tanpa keizinan walinya maka perkahwinan dengannya batal, batal, batal (Rasulullah mengulanginya tiga kali)” (Riwayat Imam Ahmad, at-Tirmizi, al-Hakim dan sebagainya dari Aisyah r.a.).

Wali bermaksud penjaga atau pemegang urusan. Namun dalam hal perkahwinan, kalimah wali itu bermaksud; seorang yang diberi kuasa oleh Syara’ untuk meluluskan suatu akad perkahwinan. Orang yang paling berhak menjadi wali bagi seorang perempuan ialah bapanya sendiri. Jika bapanya telah meninggal, maka hak pewalian berpindah kepada datuknya dari sebelah bapa. Untuk seterusnya, hak pewalian –mengikut mazhab Syafi’ie- adalah mengikut tertib di bawah;

1. Saudaranya yang lelaki yang seibu-sebapa dengannya
2. Saudaranya yang lelaki yang sebapa dengannya
3. Anak saudara lelaki dari saudara kandungnya yang lelaki yang seibu-sebapa dengannya.
4. Anak saudara lelaki dari saudaranya yang lelaki yang sebapa dengannya.
5. Bapa saudaranya yang seibu-sebapa dengan bapanya
6. Bapa saudaranya yang sebapa dengan bapanya
7. Anak lelaki kepada bapa saudaranya yang seibu-sebapa dengan bapanya (yakni sepupunya yang lelaki dari sebelah bapanya).
8. Anak lelaki kepada bapa saudaranya yang sebapa dengan bapanya (yakni sepupunya yang lelaki dari sebelah bapanya).

Dan jika semua wali-wali di atas tiada atau mati, hak pewalian berpindah kepada Sultan (wali hakim) di mana Rasulullah s.a.w. bersabda;

السُّلطان ولِيّ مَنْ لا وَلِيّ له
“…Sultan adalah wali bagi sesiapa yang tiada wali baginya”. (Riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, al-Hakim, Abu Daud, Ibnu Majah dari Aisyah r.a.)

Secara ringkas, sebab-sebab yang mengharuskan seorang perempuan berkahwin dengan berwalikan hakim ialah;
1. Ia tidak mempunyai wali lain selain wali hakim (seperti anak luar nikah atau orang yang telah kematian semua walinya atau para walinya tidak ditemui).
2. Kesemua wali nasabnya (yakni wali keturunan) engkar untuk mengahwinkannya.
3. Wali aqrabnya berada berjauhan darinya.
4. Wali nasabnya menjadi calon suaminya (seperti sepupunya).

Secara terperinci pula (menurut mazhab Syafi’ie) ialah;
1. Tidak ada wali nasab (wali keturunan)
2. Tidak cukup syarat-syarat wali bagi wali yang aqrab.
3. Wali yang aqrab jauh tempat tinggalnya sejauh perjalanan dua marhalah (lebih kurang 90 KM mengikut ukuran hari ini).
4. Wali yang aqrab masuk penjara dan tidak boleh berhubung dengannya.
5. Wali yang aqrab sedang dalam ihram.
6. Wali yang aqrab bersembunyi diri, kerana tidak mahu menikahkannya.
7. Wali yang aqrab berdegil tidak mahu menikahkannya.
8. Wali yang aqrab hilang tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula hidup atau mati.
9. Wali yang aqrab hendak berkahwin sendiri dengan perempuan itu, dan tidak ada wali yang lain yang sepangkat dengannya.

Wali aqrab bermaksud wali yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan wanita yang hendak dikahwinkan. Mengikut mazhab Syafi’ie; dalam kes wali yang paling dekat tidak cukup syarat untuk menjadi wali atau berada jauh atau masuk penjara, atau dalam ihram atau bersembunyi atau berdegil atau hilang atau menjadi calon suami, dalam kes-kes tersebut hak pewalian tidak berpindah kepada wali ab’ad (yakni wali yang lebih jauh), akan tetapi terus berpindah kepada wali hakim. Menurut pandangan mazhab lain; hak pewalian berpindah kepada wali ab’ad.

Merujuk kepada soalan saudari, oleh kerana saudari tidak dapat mengesan lagi di mana bapa saudari berada, maka perkahwinan saudari tidak ada jalan lain melainkan dengan berwalikan hakim.

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. at-Tahzib Fi Fiqh al-Imam as-Syafi’ie, Imam al-Baghawi, jil. 5.
2. Ahkam al-Quran, Imam Ibnu al-‘Arabi, jil. 1.
3. Nailul-Autar
4. Subulussalam
5. 400 Soal Jawab Nikah Kahwin, Haji Said Haji Ibrahim.
6. Hukum Perkahwinan Islam, Dr. Peunoh Daly.
7. Ahkam az-Zawaj Fi Dhau’ie al-Quran wa as-Sunnah, Dr. Umar Sulaiman al-Asyqar.
8. al-Wilayah Fi an-Nikah, ‘Iwadh bin Raja’ bin Farij al-‘Aufa, hlm. 2/174-174 (al-Maktabah as-Syamilah)).
Post a Comment