Friday, 14 January 2011

MENAMBAH BACAAN DALAM TAHIYYAT AWAL DAN RAKAAT KETIGA

Soalan; Ustaz, apakah sah sembahyang jika secara tak sengaja terbaca bacaan tahiyat akhir sedangkan ketika itu berada di tahiyat awal dan sedar. Yakni tersebut selawat ke atas para keluarga dan para sahabat. Bagaimana pula jika terbaca surah lazim pada rakaat ke3. Sah atau solat tersebut? Terima kasih.

Jawapan;

Ubaidillah meriwayatkan dari bapanya (Abdullah bin Masud –radhiyallahu ‘anhu-) yang menceritakan;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ
“Adalah Rasulullah –sallallahu ‘alaihi wasallam- bila ia duduk selepas dua rakaat, ia duduk seolah-olah seperti ia berada di atas batu yang dipanas di atas api”. (HR Imam at-Tirmizi. Menurut beliau hadis ini adalah hasan. Namun demikian, Ubaidah tidak pernah mendengar hadis dari bapanya (Abdullah bin Mas’ud). Jadi hadis di atas adalah munqathi’).

Menurut ulamak, ungkapan “…seperti baginda duduk di atas batu yang dipanas di atas api” ialah simbolik kepada meringankan duduk ketika tahiyyat awal (yakni tidak memanjang-manjangkan duduk sebagaimana orang yang tidak lama-lama duduk di atas batu yang panas). Berdalilkan hadis ini, para ulamak menegaskan; duduk ketika tahiyyat awal janganlah dipanjangkan. Cuma mereka berbeza pandangan pada kadarnya;

1. Mengikut Imam as-Sya’bi dan Imam Abu Hanifah; memadai sekadar membaca tasyahhud sahaja. Tidak disunatkan membaca selawat sama ada pendek atau panjang. Jika sesiapa membaca melebihi dari tasyahhud itu, ia dituntut untuk sujud sahwi.

2. Menurut ulamak-ulamak mazhab Syafi’ie; memadai sekadar membaca tasyahhud dan selawat yang pendek iaitu setakat Allahumma Shalli ‘Ala Muhammad. Tidak disunatkan menambah lebih dari itu dan jika ditambah makruh hukumnya, namun tidaklah dituntut untuk sujud sahwi (sama ada ditambah dengan sengaja atau kerana terlupa). Kesimpulannya, solat tidaklah batal, cuma perbuatan tersebut makruh.

Membaca ayat/surah lazim pada rakaat ketiga

Bagi masalah kedua, sepakat para ulamak menyatakan sunat membaca ayat atau surah selepas Fatihah pada kedua-dua rakaat solat subuh dan jumaat dan pada dua rakaat yang awal dari solat lima waktu yang lainnya. Adapun pada rakaat ketiga dan keempat, berlaku khilaf di kalangan ulamak;

1. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan pandangan lama Imam Syafi’ie (yakni qaul qadim); tidak disunatkan membaca ayat atau surah selepas Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Mereka berdalilkan hadis dari Abu Qatadah yang menceritakan; “Rasulullah –sallallahu alaihi wasallam- membaca pada dua rakaat pertama dari solat Zohor; surah al-Fatihah dan satu surah yang lain. Adapun dua rakaat yang akhir, baginda hanya membaca; surah al-Fatihah sahaja” (HR Imam al-Bukhari dan Muslim)

2. Menurut pandangan baru Imam Syafi’ie (qaul jaded); disunatkan membacanya. Pandangan ini merupakan pandangan dua sahabat Nabi iaitu Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Dalil mereka ialah hadis yang menceritakan tentang Nabi mengajar seorang lelaki mengerjakan solat. Antara yang dikatakan Nabi kepadanya; “Apabila kamu telah mengadap ke arah kiblat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ibu al-Quran (yakni al-Fatihah) dan mana-mana ayat atau surah yang kamu kehendaki….(di akhir Nabi berkata kepadanya); “…Lakukan seperti itu pada setiap rakaat solat kamu” (HR Imam Ahmad dan Imam as-Syafiie. Terjemahan hadis berdasarkan lafaz dalam Musnad Imam Syafiie).

Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi’ie ialah yang pertama. Dalam masalah ini ulamak-ulamak mazhab Syafiie telah mentarjih pandangan lama dari imam mazhab (yakni Imam Syafiie). Maka di dalam mazhab Syafiie; Tidak disunatkan membaca ayat atau surah selepas al-Fatihah bagi rakaat ketiga dan keempat. Namun jika dibaca tidaklah akan membawa kepada batal solat. (al-Majmu’, 3/386).

Rujukan;

1. Tuhfah al-Ahwazi, bab Ma Ja-a Fi Miqdar al-Qu’ud fi ar-Rak’ataini, 1/395.
2. Al-Majmu’, kitab as-Solah, 3/461, 3/386.
3. ‘Aunul-Ma’bud, bab Takhfif al-Qu’ud, 2/474.
4. Al-Hawi Fi al-Fiqh as-Syafi’ie, Imam al-Mawardi, 2/113, 2/135.
5. 60 Hadis Sifat Solat Nabi, hlm. 21.

0 ulasan: