Tuesday, 25 January 2011

PENENTUAN WAKTU SOLAT DALAM KAPAL SELAM

Soalan; Bagaimana menentukan waktu solat pada situasi berikut:
1. ketika berada didalam kapal selam untuk tempoh melebihi 24 jam.
2. Berada di negara yang berada di altitud rendah (di bawah aras laut) cth. negara munich, Germany.

Jawapan;

Masalah di atas berkait dengan masalah seorang yang berada dalam situasi yang tidak memungkinkannya untuk mengukur waktu solat mengikut kaedah asal yang ditetapkan Syariat iaitu berdasarkan pergerakan matahari. Masalah ini bukanlah masalah baru yang mula timbul pada zaman ini. Ia sebenarnya telah tercetus pada zaman Nabi sendiri apabila Nabi menceritakan kepada para sahabatnya situasi yang akan berlaku pada zaman kemunculan Dajjal. Baginda menceritakan; "Dajjal itu akan tinggal di bumi selama 40 hari di mana hari pertama panjangnya seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu dan hari-hari lainnya sama seperti hari kamu". Para sahabat bertanya; "Ya Rasulullah, bagi hari yang panjangnya setahun itu, adakah mencukupi dengan solat untuk sehari sahaja (yakni 5 waktu sahaja)". Nabi menjawab; "Tidak. Akan tetapi kamu buatlah perkiraan untuknya". (Soheh al-Bukhari (Kitab al-Fitan, Bab La Yadkhul ad-Dajjal al-Madinah), Sunan at-Tirmizi (Kitab al-Fitan, Bab Ma Ja-a Fi Fitnah ad-Dajjal).

Dalam hadis di atas Nabi tidak membenarkan hari yang panjang seperti setahun itu diletakkan sama seperti satu hari biasa (24 jam) yang memadai dengan 5 waktu solat sahaja, akan tetapi baginda memberi panduan kepada mereka supaya membuat perkiraan, iaitu membahagikan hari yang panjang itu mengikut perhitungan panjang hari biasa (iaitu 24 jam demi 24 jam) di mana bagi setiap 24 jam hendaklah dilakukan 5 waktu solat mengikut andaian waktu di tempat mereka.

Berdasarkan panduan Nabi itu, orang-orang yang berhadapan situasi di mana ia tidak dapat mengukur waktu solat berdasarkan peredaran matahari (iaitu orang yang hidup di Kutub yang menghadapi siang 6 bulan dan malam 6 bulan, atau orang yang berada di angkasa (di bulan, di Stesyen Angkasa Lepas atau sebagainya) atau orang yang berada dalam kapal selam sebagaimana soalan di atas atau situasi-situasi lain seumpamanya), mereka tetap wajib menunaikan solat iaitu dengan membuat penentuan waktu berdasarkan perkiraan, iaitu dalam tempoh setiap 24 jam hendaklah dilakukan 5 solat waktu yang diwajibkan (Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak). Untuk menentukan masa solat bagi setiap waktu, ada dua kaedah yang telah difatwakan ulamak;

1. Dengan merujuk kepada penentuan waktu solat di negara yang berdekatan. Contohnya, jika kapal selam berada berhampiran Malaysia, penentuan waktu solat bagi staf yang berada dalam kapal selam itu ialah dengan mengikut penentuan waktu solat di Malaysia.

2. Dengan merujuk kepada penentuan waktu di tempat pelepasan. Kaedah ini lebih tepat bagi orang yang berada jauh dari bumi iaitu di angkasa. Contohnya, jika kapal angkasa berlepas dari Malaysia, maka penentuan waktu solat bagi angkawan yang berada di angkasa ialah dengan mengikut waktu Malaysia.

Kaedah pertama telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Arab Saudi, sementara kaedah kedua dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia.

Majlis Fatwa Arab Saudi menyebutkan; "Sesiapa yang tinggal di Negara yang matahari tidak terbenam langsung ketika musim panasnya dan matahari tidak muncul lansung ketika musim sejuknya, atau berada di Negara yang berterusan siangnya hingga 6 bulan dan malamnya 6 bulan, wajib ke atas mereka untuk mengerjakan solat pada setiap 24 jam dan hendaklah mereka membuat perkiraan dan penentuan bagi waktu-waktu solat mereka dengan bersandar kepada penentuan waktu solat di Negara yang paling hampir dengan mereka yang waktu-waktu solatnya dapat dibezakan antara satu sama lain" (Fatwa al-Lujnah ad-Daimah, no. Fatwa; 2769).

Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam isu perlaksanaan ibadah di International Space Station (ISS), antara yang diputuskan;
- Solat ditunaikan sebanyak lima kali untuk tempoh 24 jam (hari di bumi) dan boleh ditunaikan secara jamak dan qasar dan tidak perlu diqada.
- Waktu solat dan puasa di ISS adalah mengikut waktu tempat pelepasan.
- Penentuan arah qiblat hendaklah dengan cara menghadap kaabah dan sekiranya sukar, bolehlah menghadap ke mana-mana arah.
(Muzakarah kali Ke-76, pada 21 - 23 November 2006)

Wallahu a'lam.

Rujukan;

1. Laman Fatwa Kerajaan Arab Saudi (http://www.alifta.com)
2. Laman Fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia (http://www.e-fatwa.gov.my/).

0 ulasan: