Friday, 4 March 2011

KEPADA SIAPA PEMINANGAN HENDAK DITUJUKAN?

Soalan; salam ustaz..saya mempunyai beberapa soalan..harap ustaz dpt membantu..
1) saya pernah mendapat artikel dari facebook dan terdengar dari mulut kawan-kawan..adakah benar bahawa lelaki dan perempuan ini telahpun bertunang secara tidak rasmi apabila lelaki menyatakan hasrat untuk berkahwin kepada perempuan yang disukai..lelaki itu baru menyatakan hasrat tetapi belum pun berjumpa dengan kedua ibu bapa perempuan itu..adakah dianggap bertunang?
 
Jawapan;

Bagi wanita yang masih dara dan ia memupunyai wali mujbir (iaitu bapa atau datuk), penyataan hasrat untuk mengahwininya (iaitu peminangan) hendaklah dibuat kepada waji mujbirnya itu, yakni kepada bapanya atau datuknya (jika bapa tiada). Apabila wali mujbir itu menerima  barulah di antara mereka berdua (yakni gadis dan lelaki yang meminangnya) dikatakan mempunyai ikatan pertunangan. Adapun wanita janda atau wanita yang masih dara tetapi tidak mempunyai wali mujbir, peminangan boleh dibuat kepada dirinya sendiri atau kepada walinya namun hendaklah dengan persetujuannya. Ini kerana wanita yang telah menjadi janda, walinya tidak berhak mengahwinkannya kecuali dengan persetujuannya. Begitu juga dengan wanita dara yang tidak mempunyai wali mujbir (yakni wali yang ada adalah selain bapa dan datuk, iaitu abang, bapa saudara dan sebagainya), wali bukan mujbir itu tidak berhak mengahwininya tanpa persetujuannya. Berbeza dengan wanita dara yang mempunyai wali mujbir (bapa atau datuk), wali mujbirnya berhak mengahwinkannya sekalipun tanpa persetujuannya. Kerana itu, peminangan hendaklah dilakukan kepada wali mujbir, bukan kepada wanita itu. Maka jika seorang lelaki melamar seorang wanita yang masih dara, sekalipun wanita itu bersetuju menerimanya tidaklah persetujuan itu dianggap pertunangan sehinggalah wali mujbirnya turut sama bersetuju.

Wallahu a'lam.

Nota;

1. Implikasi pertunangan dari segi hukum ialah larangan pinangan atas pinangan sebagaimana ditegaskan oleh Nabi -sallallahu 'alaihi wasallam-; "Jangan sebahagian kamu meminang atas pinangan saudaranya" (HR Imam al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar). Berdasarkan hadis ini, para ulamak menyimpulkan; diharamkan seorang lelaki meminang seorang wanita yang diketahui telah dipinang oleh orang lain dan pinangannya telah diterima, dalam erti lain; telah ada ikatan pertuangan antara lelaki dan wanita tersebut. Menurut Imam an-Nawawi; para ulamak sepakat (ijmak) bahawa diharamkan pinangan atas pinangan ialah jika pihak wanita telah memberi jawapan terima dan lelaki yang meminang dulu tidak mengizinkannya dan tidak meninggalkan wanita yang dipinangnya. Jika jawapan belum diberikan (yakni belum ada sebarang ikatan pertunangan) tidaklah diharamkan orang lain masuk meminang? Maka, timbul persoalan; jawapan siapa yang hendak dipakai atau dikira, jawapan dari wanita itu sendirikah atau dari walinya? Imam an-Nawawi menjawab; "Jawapan yang diambil kira ialah dari jawapan wali dan persetujuannya jika wanita adalah mujbarah (yakni yang boleh dikahwinkan oleh wali mujbir (iaitu bapa atau datuk) tanpa persetujuannya, iaitulah wanita yang masih dara). Jika wanita itu bukan mujbar (yakni yang tidak diboleh dikahwinkan tanpa persetujuannya, iaitulah janda atau wanita dara yang tiada lagi wali mujbir), yang diambil kira ialah jawapannya dan persetujuannya. Bagi wanita hamba, yang diambil kira ialah jawapan dan persetujuan tuannya. Bagi wanita yang gila pula, yang diambil kira ialah jawapan dan persetujuan sultan" (Raudhatu at-Thalibin, kitab an-Nikah, bab Muqaddimaat al-Nikah. Rujuk juga; Syarah Soheh Muslim, Imam an-Nawawi).

Rujukan;

1. Mughni al-Muhtaj, 3/177, Kitab an-Nikah.
2. Az-Zawaj, Dr. Muhammad Ibrahim al- Hafnawi, hlm. 68-86.
3. Al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, perkataan; Khitbah.
4. Takmilah al-Majmu', Dr. Mahmud al-Matraji, 17/327.

0 ulasan: