Monday, 18 April 2011

DOA DALAM SOLAT; BENARKAH TIDAK HARUS BERDOA URUSAN DUNIA?

Soalan; slm ust, menurut apa yg sy pelajari, berdoa didalam solat itu hendaklah doa yang bangsa akhirat. adapun doa bangsa dunia adalah batal sembahyang.

Jawapan;

Terdapat hadis di dalam Soheh Muslim menceritakan; Setelah Nabi mengajar bacaan tasyahhud, baginda berkata; "Kemudian setelah itu (yakni setelah membaca tasyahhud) hendaklah dia (yakni orang yang mengerjakan solat) memohon dari Allah apa sahaja yang ia kehendaki" (Soheh Muslim, Kitab as-Solah, bab at-Tasyahhud fi as-Solah).

Berkata Imam an-Nawawi -mengulas hadis ini-; Antara yang dapat disimpul dari hadis ini ialah keharusan berdoa di dalam solat dengan apa sahaja doa yang dikehendaki dari urusan-urusan akhirat dan urusan dunia selagi ia bukan suatu dosa. Inilah pandangan mazhab kami (Syafiie) dan mazhab Jumhur (majoriti ulamak). Menurut Imam Abu Hanifah; Tidak harus melainkan doa-doa yang ada di dalam al-Quran dan as-Sunnah. (Syarah Soheh Muslim, Imam an-Nawawi).

Jadi menurut hadis dan ulasan ulamak di atas, tidaklah benar anggapan bahawa berdoa perkara dunia di dalam solat akan membatalkan solat. Malah jika kita berpegang dengan pandangan Imam Abu Hanifah sekalipun, tidak menghalang kita dari memohon urusan dunia kerana doa-doa di dalam al-Quran dan as-Sunnah di antaranya ada yang berupa permintaan untuk urusan dunia kita; kesihatan, kebahagiaan hidup, kemenangan terhadap orang kafir, kesejahteraan tubuh, kekayaan yang halal dan sebagainya.

Wallahu a'lam.

Rujukan;

1. Syarah Soheh Muslim, Imam an-Nawawi, Kitab as-Solah, bab at-Tasyahhud fi as-Solah.

0 ulasan: