Sunday, 17 August 2008

HARTA AMANAH DAN WASIAT

Soalan; Ustaz, saya ingin mendapatkan pandangan ustaz berkenaan hukum harta amanah dalam keadaan yang akan saya terangkan di bawah ini :-

Seorang hamba Allah yang dinamakan sebagai "G" tidak mahu harta pesakanya dibahagikan kepada salah seorang warisnya (saya namakan sebagai D) yang berhak atas sebab-sebab peribadi. Jadi, semasa hidupnya, G telah memindahmilik harta tersebut kepada "H" untuk dipegang oleh "H" sebagai amanah bagi waris-waris G yang lain, iaitu A, B dan C. Pindahmilik tersebut telah didaftarkan di pejabat tanah dan dalam geran jelas menunjukkan H sebagai penerima pindahmilik dan Pemegang Amanah kepada A,B dan C.

Soalan saya, sekiranya G meninggal dunia, adakah harta tersebut dikira termasuk dalam harta pesaka G yang wajib dibahagikan mengikut hukum faraid?

Wassalam.

Jawapan;

Jika pindahmilik itu dibuat atas dasar hibah (hadiah), maka ia tidak lagi menjadi harta warisan kerana tanah itu telah menjadi milik orang lain melalui hibah itu. Adalah menjadi hak seseorang semasa hayatnya untuk menghibahkan benda/barang/tanah miliknya kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan kerelaannya -tanpa dipaksa-. Cuma jika ia mempunyai tujuan tidak baik di sebalik hibah itu -antaranya untuk menafikan hak sebahagian ahli warisnya dengan sengaja apabila ia mati kelak tanpa sebab yang mengharuskan- atau berlaku pilih kasih antara anak-anak dalam hibah itu, maka ia berdosa kerana niat itu. Adapun hibahnya itu adalah sah menurut jumhur ulamak -termasuk mazhab Syafie-. Untuk tambahan, sila baca;
(http://ilmudanulamak.blogspot.com/2008/03/pilih-kasih-antara-anak-anak-dalam.html)
(http://ilmudanulamak.blogspot.com/2008/03/wasiat-kepada-waris.html).

Wallahu a'lam.

2 ulasan: