Sunday, 29 March 2009

BERNAZAR UNTUK DORONG DIRI

Soalan : salam, bolehkan bernazar untuk tujuan menghalang daripada melakukan dosa berterusan, contoh : aku bernazar puasa sehari jika aku terus beli nombor ekor lagi. t.kasih.

Jawapan :

Wajib saudara menjauhi maksiat walaupun tanpa mengikatnya dengan nazar. Dekatkan diri dengan Allah, tunaikan ibadah fardhu dengan sempurna, banyakkan amalan sunat dan pada masa yang sama semaikan dalam hati perasaan takut kepada Allah, Insya Allah akan mudah saudara menjauhi maksiat. Nazar tidak akan mengubah apa-apa jika tanpa semangat diri yang kuat untuk berubah.

Nazar saudara itu dinamakan dalam Fiqh sebagai nazar lijaj iaitu nazar kerana marah. Ia hampir menyerupai sumpah, iaitu seolah-olah saudara bersumpah akan berpuasa satu hari jika saudara beli nombor ekor lagi. Kerana itu, menurut ulamak jika syarat dalam nazar lijaj itu dilanggari, si yang bernazar hendaklah memilih antara mengotakan nazarnya atau membayar kaffarah sumpah. Oleh itu, dalam kes saudara jika saudara melanggar syarat dalam nazar saudara itu (yakni membeli nombor ekor), saudara hendaklah memilih antara berpuasa sehari atau membayar kaffarah (denda) sumpah.

Wallahu a'lam.


Rujukan;

1. al-Mujmu', Imama n-Nawawi, bab an-Nazr, 8/350-351.

Nota hujung;

1. Dalam kitab al-Majmu'; an-Nazr al-Lajaj (atau al-Ghadhab) ialah seseorang itu menegah dirinya dari suatu perbuatan atau mendorong dirinya supaya melakukan sesuatu dengan mengikatnya dengan iltizam (mewajibkan atas diri) untuk melakukan suatu qurbah (amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah) sama ada berupa perbuatan atau meninggalkan larangan. Dalam mazhab Syafi'ie sendiri, di kalangan ulamak mazhab terdapat khilaf tentang kedudukan nazar ini. Namun menurut Imam an-Nawawi; yang rajih (al-Asah) ialah diberi pilihan antara melaksanakan apa yang dinazarkan dan membayar kaffarah sumpah. (jilid 8, halaman 350-351)

1 ulasan: