Friday, 25 March 2011

MENGUBAH RAMBUT

Soalan; apa hukum jika kaum wanita membuat rambut seperti rebonding, kerinting kan rambut mereka atau membuat treament rambut kaum hawa sendiri saya ada mendengar yang kesemua itu ada lah haram saya ingin megetahui nya kesahihan nya.

Jawapan;

Mengubah rambut sama ada meluruskannya, mengkerintingkannya dan merawatnya (penanaman rambut atau sebagainya) hukumnya harus dengan syarat-syarat berikut;
1. Tidak menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis seperti lemak babi dan sebagainya.
2. Bahan yang digunakan tidak memudaratkan rambut atau badan.
3. Dengan tujuan yang harus; seperti berhias untuk suami, untuk merapikan rambut dan sebagainya. Adapun untuk didedahkan kepada orang lain yang bukan mahram atau untuk meniru gaya rambut orang kafir atau orang fasik, diharamkan kerana tujuan yang dilarang itu. Begitu juga, diharamkan orang lelaki meniru gaya rambut perempuan dan perempuan meniru gaya rambut lelaki.
4. Orang yang menjalankan khidmat mengubah rambut itu hendaklah perempuan juga. Tidak harus dilakukan oleh lelaki yang bukan mahram. Sabda Nabi; “Jika kepala seseorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya dari ia menyentuh seorang wanita yang tidak halal untuknya” (Riwayat Imam at-Thabrani dan al-Baihaqi dari Ma’qal bin Yasar –radhiyallahi ‘anhu-. Berkata al-Haithami; para perawi hadis ini adalah perawi hadis soheh. Berkata al-Munziri; para perawinya adalah tsiqah Lihat; Faidhal-Qadier, hadis no. 7216).

Keharusan tersebut adalah kerana tiada dalil yang melarangnya. Menjadi prinsip yang diterima oleh semua ulamak bahawa dalam hal keduniaan hukum asal bagi segala perbuatan dan perlakuan manusia adalah harus selama tidak ada ada nas Syariat (iaitu ayat al-Quran atau hadis Nabi) yang melarangnya.

Mungkin kita akan berkata; Tidakkah perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian mengubah ciptaan Allah? Jawapan kita; Tidak semua pengubahan dapat dianggap mengubah ciptaan Allah yang diharamkan. Sebagai contohnya; mewarnakan rambut. Mewarnakan tidak dapat dinafikan bahawa ia adalah pengubahan iaitu mengubah warna rambut yang putih –sebagai contoh- kepada warna lain dari putih dengan menggunakan inai atau bahan lain. Walaupun berlaku pengubahan, namun ia diharuskan oleh Nabi dalam hadisnya. Hanya mewarnakan rambut dengan warna hitam sahaja yang dilarang. Nabi pernah berkata kepada Abi Qahafah (bapa Saidina Abu Bakar) yang datang kepada Nabi dengan rambut dan janggut yang telah memutih (kerana uban); “Ubahlah warna rambut dan janggut kamu itu dengan sesuatu, akan tetapi jauhilah warna hitam” (HR Imam Muslim dari Jabir r.a.). Berkata Imam an-Nawawi –mengulas hadis ini-; “Menurut mazhab kami (yakni mazhab Syafiie); Digalakkan lelaki dan wanita yang telah beruban untuk mewarnakan uban mereka warna kuning atau merah, dan diharamkan dengan warna hitam mengikut pandangan yang paling benar (al-asah)” (Syarah Soheh Muslim, Imam an-Nawawi). Menginai jari-jari tangan dan kuku, bercelak mata, berkhitan semua itu juga menyebabkan perubahan pada tubuh, namun ia diharuskan atau diwajibkan (bagi berkhatan).

Jadi semata-mata berlaku perubahan, belumlah dapat dihukum sebagai haram sehinggalah terdapat factor-faktor lain yang dilarang/diharamkan oleh Syariat, antaranya;
1. Perubahan itu telah jelas dilarang oleh Syariat seperti yang disebut oleh hadis tadi iaitu; membuat tatu, mencabut kening atau menipiskannya, menjarakkan gigi, menyambung rambut dan mencukur rambut di sebelah kepala sahaja. Ibnu Mas’ud menceritakan; “Rasulullah –sallallahu alaihi wasallam- melaknat wanita yang membuat tatu dan yang minta dibuat tatu, wanita yang meminta dicukur/dicabut keningnya dan wanita yang menjarangkan giginya untuk tujuan kecantikan serta mengubah ciptaan Allah” (Soheh al-Bukhari dan Soheh Muslim). Dari Jabir yang menceritakan; “Rasulullah melarang wanita menyambung rambutnya dengan sesuatu” (HR Imam Muslim). Ibnu Umar menceritakan; “Rasulullah melarang dari al-Qaza’ iaitulah mencukur rambut kanak-kanak di sebahagian kepala sahaja dan meninggalkannya di sebahagian lagi” (HR Imam Bukhari dan Muslim).
2. Mendatangkan mudarat kepada tubuh. Firman Allah (bermaksud); “Janganlah kamu mendedahkan diri kamu kepada kebinasaan” (Surah al-Baqarah, ayat 195).
3. Berlaku pendedahan aurat dan tabarruj (iaitu mendedahkan bahagian tubuh yang tidak sepatutnya didedahkan termasuk rambut, dan membangkitkan ghairah orang lain kepada zina). Firman Allah (bermaksud); “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj (yakni berhias dan bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu ….”. (al-Ahzab: 33)
4. Berlebihan (membazir masa dan wang). Firman Allah (bermaksud); ““…dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan….”. (al-A’raf, ayat 31-32).
5. Dengan tujuan berbangga-bangga. Firman Allah (bermaksud); “Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri”. (al-Hadid: 23)
6. Meniru gaya orang kafir atau orang fasik. Sabda Nabi; “Sesiapa meniru satu kaum, maka ia dari kalangan mereka” (HR Abu Daud dari Ibnu Umar).
7. Lelaki meniru gaya perempuan dan sebaliknya. Ibnu ‘Abbas menceritakan; “Rasulullah s.a.w. telah melaknat lelaki-lelaki yang meniru-niru perempuan dan wanita-wanita yang meniru-niru lelaki”. (HR Imam Bukhari)
8. Bertujuan menipu orang lain seperti orang yang bersolek untuk kelihatan muda supaya pinangannya diterima. Berkata Imam al-Khattabi; “Wanita-wanita yang menyambung rambut (yang dilarang dalam hadis) ialah mereka yang menyambung rambut mereka dengan rambut yang diambil dari wanita lain dengan tujuan supaya rambut mereka kelihatan panjang. Maka itu adalah tipuan dan pemalsuan, kerana itu ia ditegah. Adapun menyambung dengan Qaramil (satu bahan/benda kelihatan seperti rambut, namun bukan rambut), ia dibenarkan oleh ulamak kerana tidak berlaku penipuan padanya kerana orang yang melihat kepadanya tidak meragu bahawa ia bukanlah rambut” (Ma’alim as-Sunan).

Sebahagian ulamak menambah; mengubah ciptaan Allah yang dilarang oleh agama ialah yang bersifat kekal. Adapun yang tidak kekal seperti bercelak, mewarnakan rambut dan sebagainya, ia adalah harus. (Lihat; Tafsir al-Qurtubi (Surah an-Nisa’, ayat 119), Nailul-Autar (jil. 6, kitab al-Walimah…, bab Ma Yukrahu min Tazayyun an-Nisa’…). Namun sebahagian ulamak yang lain menjawab; jika kekal atau tidak kekal menjadi factor larangan atau keharusan perubahan, bagaimana pula dengan mencabut bulu kening (atau menipiskannya)? Ia bukanlah perubahan yang kekal (kerana bulu kening itu akan tumbuh kembali), namun dalam pada itu Syariat telah mengharamkannya dalam hadis tadi. Oleh itu, yang tepatnya ialah dengan kembali kepada prinsip asal tadi iaitu ia adalah harus selagi tidak melanggar larangan Syariat yang disenaraikan tadi atau larangan-larangan lain yang bersabit dengan nas yang soheh.

Untuk tambahan, sila baca jawapan sebelum ini; “Hukum kerinting rambut dan mewarnakannya” dalam blog ini juga.

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Syarah Soheh Muslim, Imam an-Nawawi, juz. 14, kitab al-Libas Wa az-Zinah, bab Istihbab Khadhab as-Syaibi…
2. Tafsir al-Qurtubi, surah an-Nisa’, ayat 119.
3. Tafsir at-Thabari, surah an-Nisa’, ayat 119.
4. Nailul-Autar, Imam as-Syaukani, jil. 6, kitab al-Walimah…, bab Ma Yukrahu min Tazayyun an-Nisa’…
5. Ad-Dhawabit as-Syar’iyyah Lil-‘Amaliyaat at-Tajmiliyah, Dr. Hani bin Abdullah bin Muhammad al-Jubair.
6. Fatwa dalam laman al-Syabakah al-Islamiyah (islamweb.net), no. 102055.

0 ulasan: