Rabu, 13 Februari 2008

AGAMA SEMUA PARA NABI A.S.

Soalan; Umum mengetahui bahawa terdapat pelbagai agama didunia pada ketika ini seperti Islam, kristian, yahudi, budha, hindu dan lain-lain lagi. Ada sesetengah pendapat mengatakan bahawa agama Islam, kristian dan yahudi mempunyai sedikit sebanyak persamaan iaitu agama dari ALLAH swt yang dipimpin oleh rasul-rasulnya. Sememangnya, agama Islam adalah agama yang benar dari ALLAH swt yang dipimpin oleh Rasullalah saw. Adakah agama seperti kristian dan yahudi itu boleh dianggap sebagai agama dari Allah juga ataupun agama-agama yang direka oleh manusia-manusia yang mungkar dan kafir akan perintah Allah swt yang telah merubah dan menokok-tambah perintah ALLAH didalam kitab-kitab mereka? Mintak nasihat dari ustaz tentang persoalan ini. Ada juga sahabat muslim yang menyatakan bahawa Islam ini sudah lama wujud, iaitu ketika nabi- nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad saw lagi.Sememangnya saya percaya bahawa agama ALLAH itu sudah lama wujud, Cuma adakah ia juga dipanggil agama Islam? Bolehkah ustaz juga terangkan, apakah itu Islam dari segi bahasa? Apakah ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad saw juga boleh di panggil agama Islam atau lain.?

Jawapan;

Sememangnya agama Yahudi dan Kristian mempunyai sedikit sebanyak persamaan dengan agama Islam kerana dua agama tersebut asalnya adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu khususnya Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s.. Namun demikian, kedua-dua agama tersebut –sebagaimana didedahkan oleh Allah sendiri di dalam al-Quran- telah dipinda dari ajaran asalnya oleh tangan-tangan jahat pengikutnya. Termasuklah yang dipinda itu ialah perkara yang menjadi teras mana-mana ajaran para Nabi iaitu Tauhid. Allah berfirman di dalam al-Quran;

“Tidak kami utuskan seorang rasulpun sebelum engkau (wahai Muhammad) melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Aku (yakni Allah), maka oleh demikian hendaklah kamu sekelian menyembahKu”. (an-Anbiyak; 25)

Ayat ini jelas menunjukkan bahawa setiap Nabi yang diutuskan oleh Allah –termasuklah Nabi Musa dan Nabi Isa- datang dengan membawa ajaran yang mentauhidkan Allah, iaitu ajaran yang berteraskan kalimah Syahadah “Tiada Tuhan melainkan Allah”. Maka bagaimana di dalam ajaran agama Kristian hari ini, Tuhan dikatakan tiga. Nyatalah bahawa agama tersebut telah mengalami pindaan dari yang asal kerana mustahil Nabi Isa mengajar umatnya Tuhan itu tiga dan ia pula adalah salah satu dari yang tiga itu.

Malah jika dilihat pada nama pun sudah menggambarkan penyelewengan yang berlaku kerana nama agama tersebut diberi bersempena nama manusia atau kelompok tertentu. Kristian adalah nama diambil dari Jesus Christ. Yahudi pula diambil dari Juda (Judea) iaitu negara orang-orang Yahudi dahulunya. Mana mungkin agama Allah diberi nama bersempena nama orang tertentu atau negara tertentu. Berbeza dengan Islam, sekalipun dibawa oleh Nabi Muhammad, ia tidak diberi nama sempena baginda, akan tetapi diberi nama oleh Allah sendiri di dalam al-Quran iaitu dengan nama “al-Islam” yang bermaksud tunduk, patuh dan menyerah diri. Imam al-Jurjani dalam kitabnya “at-Ta’rifat” menjelaskan; “Islam ialah ketundukan dan kepatuhan kepada segala yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w.”. Menurut Abul-Ala al-Maududi; “Dinamakan agama kita ini dengan Islam kerana ia adalah ketaatan kepada Allah, ketundukan dan kepatuhan kepada segala perintah dan arahanNya tanpa bangkangan sedikitpun”. (lihat bukunya; Mabadi al-Islam). Terdapat usaha jahat dari Orientalis Barat hendak menamakan Islam dengan nama “Agama Muhammad” supaya Islam ini dapat disamakan dengan agama yang lain, namun usaha mereka setakat ini gagal.

Kesimpulannya, agama Kristian dan Yahudi ajaran asalnya adalah dari wahyu Allah iaitu melalui kitab Taurat dan kitab Injil yang banyak disebut tentang keduanya di dalam al-Quran. Namun agama tersebut telah banyak mengalami penyelewengan dan pindaan termasuklah kitab Taurat dan kitab Injil sendiri yang ada di tangan penganut-penganut Kristian dan Yahudi hari ini. Adapun agama-agama lain seperti Hindu, Budha dan sebagainya tidak ada keterangan dari Allah sama ada di dalam al-Quran atau hadis Nabi bahawa ia mempunyai kaitan dengan mana-mana wahyu atau ajaran dari Nabi terdahulu. Oleh demikian kita menganggapnya sebagai agama rekaan semata-mata, yang tidak ada kaitan langsung dengan wahyu Allah sama ada dari sudut prinsip atau amalannya. Malahan, jika dilihat dari segi penyembahan patung atau tokong yang berlaku dalam agama-agama rekaan tersebut, ia menyamai sepenuhnya dengan agama kafir Musyrikin di Mekah pada masa diutuskan Nabi Muhammad s.a.w..

Islam memberi kebebasan beragama untuk manusia. Kebebasan ini dapat kita fahami dari ayat al-Quran yang menjelaskan “Tidak ada paksaan di dalam agama”. Namun dari segi prinsip aqidah, Islam dengan tegas menyatakan; “Agama yang hak hanya satu iaitu Islam”. Firman Allah;

“Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam”. (Ali Imran: 19)

“Sesiapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali tidak akan diterima darinya dan dia diakhirat akan tergolong dari kalangan orang-oraang yang rugi”. (Ali Imran: 85)

Oleh demikian, idea “Semua agama adalah benar, Cuma jalan berbeza” atau Pluranisme jelas bercanggah dengan aqidah Islam. Setiap muslim wajib mengiktiqadkan bahawa agama yang benar hanya satu iaitu Islam.

Adakah Nabi-Nabi terdahulu agama mereka juga Islam? Jawapannya adalah “Ya”. Di dalam ayat diatas Allah menyatakan bahawa “Agama di sisi Allah adalah Islam” dan para Nabi adalah orang-orang yang dipilih untuk menyampaikan kepada manusia agamaNya. Orang-orang yang menganut agama Allah sejak dahulu lagi dipanggil oleh Allah dengan nama “Muslimin”. Ini sebagaimana dinyakan Allah dalam firmanNya;

“Ia (yakni Allah) yang menamakan kamu “orang-orang Islam” semenjak dahulu dan di dalam al-Quran ini”. (al-Hajj; 78)

Nabi Muhammad adalah penerus kepada agama Islam yang dibawa oleh para Nabi terdahulu. Islam yang dibawa baginda melengkapkan batu-bata ajaran Allah yang memimpin manusia-manusia beriman sejak dari manusia pertama iaitu Adam hinggalah ke hari ini. Kesatuan agama para Nabi dijelaskan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam sabdanya; “Para Nabi merupakan saudara-saudara yang tidak seibu. Ibu-ibu mereka berbagai-bagai, tetapi agama mereka adalah satu”. (Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a.).

Manusia yang hidup hari ini jika ingin berada di dalam agama yang benar dari Allah, tidak ada pilihan lain melainkan menerima ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad kerana beliau adalah Nabi terakhir yang diutuskan membawa Islam. Sabda baginda; “Demi Tuhan yang diri Muhammad berada dalam genggamanNya, tidak mendengar tentangku seorang pun dari manusia yang hidup selepas kedatanganku sama ada ia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati tanpa beriman dengan Syari’at yang aku diutus membawanya melainkan dia tergolong dari kalangan ahli neraka”. (Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.).

Wallahu A’lam.

Rujukan;

1. Islam; Suatu Pengenalan, Us. Ahmad Adnan Fadzil, terbitan; Gigi Wise Network Sdn. Bhd. (2004).

Tiada ulasan:

BELAJAR DAN MENGAMBIL IJAZAH MELALUI YOUTUBE?

Soalan: amalan-amalan yang diijazah oleh ulamak atau guru melalui youtube adakah sah untuk diamalkan. Apa itu dikira sebagai ijazah dari gu...