Cari Blog Ini

Selasa, 19 Februari 2008

MENGHINA PARA SAHABAT

Soalan; Saya telah membaca sebuah buku bertajuk “Akhirnya Kutemukan Kebenaran”, tulisan Muhammad al-Tijani al-Samawi, terbitan Kumpulan Pengajian Islam UIA, Kuala Lumpur (1996). Buku tersebut saya perhatikan telah mengkritik dengan hebat para sahabat termasuk sahabat-sahabat besar (seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah) yang selama ini disanjung oleh sekelian kaum muslimin khususnya di Malaysia. Hujjah-hujjah yang digunakan oleh pengarang buku tersebut antaranya adalah ayat-ayat al-Quran. Sebagai contohnya, dalam muka surat 119 penulis tersebut telah mengemukakan ayat 144 dari surah Ali Imran;

“Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudahpun didahului oleh beberapa orang Rasul (yang telah mati atau terbunuh). Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, (patutkah) kamu berbalik (berpaling tadah menjadi kafir)? Dan (ingatlah), sesiapa yang berbalik (menjadi kafir) maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun; dan (sebaliknya) Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur (akan ni’mat Islam yang tidak ada bandingannya itu)”. (Ali Imran; 144)

Kemudian beliau menegaskan; “Ayat ini dengan amat jelas menunjukkan bahawa sahabat akan berbalik ke belakang (yakni murtad) segera setelah wafatnya sang Nabi; dan hanya sedikit dari mereka yang masih tetap konsisten (kekal) seperti yang tersirat di dalam kandungan ayat tersebut”. (Lihat buku tersebut, halaman 119)

Soalan saya ialah; Benarkah dakwaan tersebut? Selama ini saya mendengar para ulamak selalu menyebutkan para sahabat merupakan generasi yang mulia dan disanjung oleh Allah. Namun apabila membaca buku tersebut, gambaran yang berbeza diberikan. Apa komen ustaz?

Jawapan;

Buku tersebut sebenarnya merupakan terjemahan dari buku berbahasa Arab bertajuk “Thumma Ihtadaitu”. Penulis buku tersebut adalah seorang Syi’ah dan bukunya itu bertujuan menyebarkan fikrah Syi’ah khususnya pegangan mereka tentang para sahabat.[1] Buku ini amat diagung-agungkan oleh peminat-peminat Syi’ah di Malaysia hari ini. Namun sebenarnya isi kandungan buku ini penuh dengan penyelewengan ilmiah dan fakta sejarah.

Perhatikan ayat di atas. Dengan meneliti terjemahannya sekali lalu sahaja kita sudah dapat membuat kesimpulan bahawa penulis tersebut berbohong terhadap maksud ayat Allah. Tidak ada di dalam ayat di atas kenyataan bahawa para sahabat akan murtad selepas wafatnya Nabi Muhammad s.a.w.. Ayat tersebut tidak berbentuk kenyataan, tetapi berbentuk peringatan iaitu peringatan kepada para sahabat agar tetap teguh berpegang dengan Islam selepas kewafatan Nabi s.a.w. sekalipun ditakdirkan baginda mati dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Telah terbukti bahawa para sahabat telah melaksanakan peringatan Allah itu di mana selepas kewafatan baginda mereka bukan sekadar kekal berada di dalam Islam, malah juga telah meneruskan perjuangan baginda menyebarkan Islam ke seluruh pelusuk dunia. Tidak sampai seratus tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w., Islam telah tersebar ke hampir dua pertiga dunia hasil dakwah dan jihad para sahabat. Jika kita membenarkan dakwaan penulis tersebut, bagaimana kita hendak memahami ayat-ayat Allah yang banyak yang memuji para sahabat dan menyatakan keredhaan Allah terhadap mereka. Apakah kita hendak berkata; “Allah telah memuji dan menyanjung orang-orang yang ternyata telah murtad dari agamaNya”. Wal’iyaZubillah…hanya orang yang tidak siuman yang akan berkata demikian.

Di antara ayat yang akan kita temui di dalam al-Quran ialah;

“Orang-orang terdahulu yang mula-mula (memeluk Islam) dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak-langkah mereka dalam melakukan kebaikan (iaitu beriman dan taat), Allah telah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepadaNya. Dan Allah telah menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar”. (at-Taubah; 100)

Allah menyebutkan di dalam ayat di atas tiga thabaqat (tingkatan) para sahabat di mana ke semua mereka berada dalam keredhaan Allah dan dianugerahkan syurga;

Pertama; Orang-orang yang terdahulu memeluk Islam dari kalangan muhajirin (السابقون الأولون من المهاجرين).

Kedua; Orang-orang terdahulu memeluk Islam dari kalangan Ansar (السابقون الأولون من الأنصار).

Ketiga; Orang-orang yang memeluk Islam selepas mereka.

Menurut As-Syahid Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dzilalil Quran, tiga golongan inilah yang menjadi teras (القاعدة الصلبة) bagi masyarakat Islam di Tanah Arab selepas berlakunya pembukaan Mekah. Merekalah yang mempertahankan masyarakat Islam sepenuhnya pada setiap ketika semasa susah dan semasa senang. (Sayyid Qutb, Fi Dzilalil-Quran, jil. 3, hlm. 1702 (surah at-Taubah, ayat 100).

Amat jelas di dalam ayat tersebut bahawa keseluruhan para sahabat sama ada orang-orang terdahulu atau yang terkemudian, semua mereka diredhai Allah dan dikurniakan syurga. Berkata Imam Ibnu Kathir; “Sesungguhnya Allah telah memberitahu kita di dalam ayat itu bahawa Ia telah meredhai golongan awal Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta orang-orang yang mengikut jejak-langkah mereka dalam melakukan kebaikan (dengan beriman dan taat). Maka alangkah celaka orang yang membenci dan mengeji mereka atau sebahagian dari mereka terutama penghulu para sahabat selepas Rasulullah, sahabat terbaik serta paling mulia iaitulah Saidina Abu Bakar. Kelompok Syi’ah Rafidhah telah menentang sahabat-sahabat yang paling mulia, membenci serta mencaci mereka. Kita berlindung dengan Allah dari sikap mereka itu. Perbuatan mereka itu menunjukkan bahawa akal-akal mereka adalah songsang dan hati-hati mereka adalah terbalik. Dimanakah keimanan mereka dengan al-Quran apabila mereka tergamak mengutuk dan mengeji orang-orang yang Allah telah menyatakan keredhaanNya kepada mereka. Adapun golongan Ahli Sunnah, maka mereka meredhai orang-orang yang diredhai Allah dan mengeji orang-orang yang dikeji Allah. Mereka mengasihi orang yang mengasihi Allah dan menentang orang yang menentang Allah. Mereka (yakni kelompok ahli Sunnah) mengikuti (Allah dan RasulNya) dan tidak melakukan bid’ah, mereka mematuhi (arahan Allah dan RasulNya)…Oleh demikian, merekalah golongan Allah yang akan dikurniakan kejayaan dan merekalah hamba-hamba Allah yang beriman”. (Al-Hafidz Imam Ibnu Kathir, Tafsir al-Quran al-‘Adziem, (ayat 100, surah at-Taubah).

Antara lagi ayat yang menjelaskan kemuliaan para sahabat ialah firman Allah;

“Muhammad itu adalah Rasul Allah; dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, dan sebaliknya berkasih-sayang sesama mereka. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud serta mengharap kurniaan dari Allah serta keredaanNya. Tanda (kesolehan) mereka tampak pada muka mereka kesan dari sujud. Itulah contoh sifat mereka di dalam Kitab Taurat. Dan contoh sifat mereka di dalam Injil pula ialah seperti pokok yang mengeluarkan tunas dan rantingnya, lalu tunas dan ranting itu menguatkan pokok itu sehingga ia menjadi tegap dan keras, lalu tegak lurus di atas batangnya dengan keadaan menakjubkan orang-orang yang menanamnya. (Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w dan pengikut-pengikutnya berkembang biak serta kuat gagah sedemikian itu) kerana Ia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dengan kekuatan mereka itu. (Dan selain itu) Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari mereka (untuk memberikan) keampunan dan pahala yang besar”.
(al-Fath: 29)

Ayat di atas memuatkan pengakuan dari Allah terhadap generasi awal Islam yang beriman dan berjuang bersama Nabi Muhammad s.a.w.. Mereka tidak lain adalah sahabat-sahabat baginda. Sifat-sifat mereka sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam ayat itu ialah;
a) Bersikap tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam.
b) Bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama mereka (yang menganut Islam).
c) Mereka rukuk dan sujud kepada Allah (yakni beribadah kepadanya) dengan mengharapkan kurniaan (pahala) serta keredaanNya.
d) Tanda kesolehan mereka tampak pada wajah-wajah mereka kesan dari sujud dan ibadat mereka yang ikhlas.

Di dalam ayat di atas juga Allah mengumpamakan para sahabat seperti tunas dan ranting pokok yang kehadirannya menguatkan pokok. Kehadiran para sahabat menguatkan Nabi Muhammad s.a.w. kerana merekalah generasi awal yang beriman dengan baginda, mempertahankan dakwah baginda dan berjuang bermati-matian bersama baginda.

Dengan memiliki sifat-sifat sedemikian, tidak dapat diragui lagi bahawa para sahabat adalah generasi unggul umat ini yang mesti dijadikan contoh oleh kaum muslimin, bukan sekadar dihormati dan disanjung. Inilah yang menjadi pendirian Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Adapun bagi golongan Syi’ah, para sahabat amat keji di mata mereka. Kerana itu mereka keberatan untuk menghormati dan menyanjung para sahabat, apatahlagi untuk mengambil mereka sebagai contoh. Tidak syak lagi bahawa pendirian mereka amat menyeleweng dari petunjuk al-Quran.

Berkata Imam Malik; “Telah sampai kepadaku bahawa orang-orang Nasrani tatkala mereka melihat sahabat-sahabat Nabi s.a.w. semasa membuka negeri Syam, mereka berkata; ‘Demi Allah, sesungguhnya mereka (yakni sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w.) lebih baik dari al-Hawariyyin (sahabat-sahabat Nabi Isa a.s.) mengikut khabar atau cerita yang sampai kepada kami’. Anggapan mereka itu adalah benar kerana umat ini merupakan umat yang diagungkan di dalam kitab-kitab terdahulu dan generasi yang paling agung dan paling baik di kalangan umat ini ialah para sahabat Rasulullah s.a.w. di mana Allah telah memuji dan menyanjung mereka dengan Ia menyebut tentang mereka di dalam kitab-kitab yang diturunkan dan di dalam berita-berita atau riwayat-riwayat yang berlegar. Maka kerana itu Ia berfirman di sini (yakni ayat di atas); ‘Itulah contoh sifat mereka di dalam Kitab Taurat’. Kemudian Ia berfirman pula; ‘Dan contoh sifat mereka di dalam Injil pula ialah…’”. (Al-Hafidz Imam Ibnu Kathir, Tafsir al-Quranul-Adziem, jil. 4, hlm. 215 (surah al-Fath, ayat 29))

Menurut penjelasan Imam Ibnu Kathir, berdasarkan ayat ini, Imam Malik rhm –dalam satu riwayat darinya- telah menghukum kafir kelompok-kelompok Syiah Rafidhah kerana kebencian mereka kepada para sahabat. Beliau berkata; ‘Sesiapa membenci para sahabat maka ia adalah kafir berdalilkan ayat ini (yakni ayat di atas)’. Pandangan Imam Malik itu dipersetujui oleh sekumpulan ulamak. Hadis-hadis Nabi s.a.w. yang memperkatakan tentang kelebihan para Sahabat dan larangan dari membicarakan keburukan-keburukan mereka adalah banyak. Namun memadai bagi kita untuk memuliakan mereka dengan pujian Allah ke atas mereka dan keredhaanNya kepada mereka.[2]

Demikianlah secara ringkas kemuliaan para sahabat yang disaksikan sendiri oleh ayat-ayat al-Quran. Selain dua ayat di atas, pembaca boleh juga merujuk kepada surah al-Fath (ayat 18), surah al-Hadid (ayat 10) surah al-Haysr, (ayat 8-10).

Wallahu A’lam

Rujukan;

1. Fi Dzilalil-Quran, Sayyid Qutb, jil. 3, hlm. 1702 (surah at-Taubah, ayat 100).
2. Tafsir al-Quranul-Adziem, Al-Hafidz Imam Ibnu Kathir, jil. 4, hlm. 215 (surah al-Fath, ayat 29))
3. Penyaksian al-Quran dan as-Sunnah Terhadap Kemuliaan Para Sahabat; benteng ummah berdepan Syi’ah Rafidhah, Us. Ahmad Adnan Fadzil.

[1] Selain pengarang di atas, terdapat banyak lagi pengarang-pengarang Syi’ah lain yang menyebutkan kenyataan yang serupa tentang sahabat, malah ada yang lebih teruk lagi. Antaranya, ‘Ali bin Ibrahim al-Qumi di dalam kitab Tafsirnya iaitu “تفسير القمي” (hlm. 259) telah menyebutkan; “Tidak tinggal dari sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. melainkan semuanya telah menjadi munafik kecuali sebilangan kecil sahaja”. (Lihat; Butlan ‘Aqaid as-Syi’ah, hlm. 63). Al-‘Allamah Muhammad al-Baqir al-Majlisi dalam kitabnya Haqqu al-Yaqin (حق اليقين) (hlm. 367) menyebut; “Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar kedua-duanya adalah Fir’aun dan Haman”. (Lihat; kitab yang sama, hlm. 60). Termasuk yang mempunyai pandangan yang serupa tentang sahabat ialah Imam Khomaini sendiri. Dalam satu kitabnya iaitu Kasyfu al-Asrar (كشف الأسرار) beliau mentohmah para sahabat sebagai orang-orang yang cintakan dunia. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut (hlm. 114); “Mereka itu (yakni para sahabat) yang keinginan mereka tidak lain hanyalah dunia dan untuk mendapatkan kuasa pemerintahan, bukan untuk Islam dan juga al-Quran dan mereka menjadikan al-Quran semata-mata batu loncatan untuk mencapai niat-niat mereka yang jahat, maka (mereka yang sebegini) adalah mudah bagi mereka untuk mengeluarkan ayat-ayat (yang menunjukkan kekhalifahan Ali) dari al-Quran, begitu juga (mudah bagi mereka) untuk meminda Kitab yang turun dari langit…”. (Lihat; Suratan Mutadhodatan ‘inda Ahlis-Sunnah wa as-Syi’ah al-Imamiyyah, Syeikh Abu al-Hasan ‘Ali an-Nadawi, hlm. 56).
[2]Al-Hafidz Imam Ibnu Kathir, Tafsir al-Quranul-Adziem, jil. 4, hlm. 216 (surah al-Fath, ayat 29).

Tiada ulasan:

SEJAUHMANA BAPA ATAU IBU BOLEH MENGGUNAKAN HARTA ANAK?

Soalan; jika anak mendapat wang pampasan kemalangan, apakah bapa atau ibu boleh menggunakan wang tersebut untuk diri mereka? Jawapan; Mengik...