Selasa, 1 April 2008

BURUAN YANG HAMPIR MATI

Soalan; Bagaimana jika sekiranya binatang buruan hampir mati?

Jawapan;

Seorang yang memburu binatang, hendaklah ia memerhatikan dua keadaan;
Pertama; sekiranya binatang yang ditembak atau dipanahnya ditemui masih bernyawa dengan nyawa yang tetap (hayah mustaqirrah), maka wajiblah ia menyembelih binatang itu. Jika ia gagal menyembelihnya, haramlah ia memakannya.

Kedua; jika ia menemui binatang buruan itu telah mati atau masih bernyawa tetapi dengan nyawa yang tidak tetap (iaitu nyawa seumpama binatang yang telah disembelih), maka tidak perlu lagi ia menyembelihnya. Binatang buruan itu halal dimakannya asalkan ia berniat memburu binatang untuk dimakan dan tatkala melepaskan anak panah atau peluru ia melafazkan Bismillah. Terdapat hadis dari ‘Adiyy bin Hatim r.a. yang menceritakan bahawa ia bertanya Rasulullah s.a.w.; “Ya Rasulullah! Kami adalah kaum yang berburu. Apakah yang halal bagi kami?”. Baginda menjawab; “Halal bagi kamu setiap binatang yang telah kamu sembelih. Begitu juga, binatang yang kamu menyebut nama Allah terhadapnya, lalu kamu menusuknya (dengan alat buruan kamu), maka kamu makanlah”. (Riwayat Imam Ahmad. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar, Imam as-Syaukani, juz. 9, Abwab as-Soid).

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. al-Fiqhul-Wadhih, jil. 2, hlm. 407.
2. Nailul-Autar, jil. 9, Kitab al-At’imah, as-Soid Wa az-Zabaih.

Tiada ulasan:

BELAJAR DAN MENGAMBIL IJAZAH MELALUI YOUTUBE?

Soalan: amalan-amalan yang diijazah oleh ulamak atau guru melalui youtube adakah sah untuk diamalkan. Apa itu dikira sebagai ijazah dari gu...