Sabtu, 16 Ogos 2008

HAJI DENGAN BERHUTANG

Soalan; Adakah di bolehkan membuat pinjaman wang daripada Bank untuk menunaikan Haji dan apakah pendapat ulama' (syafie, hanafi, hanbali dan maliki) berdasarkan masalah tersebut.

Jawapan;

Haji hanya diwajibkan apabila ada kemampuan. Firman Allah (bermaksud); “…Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana” (Ali Imran; 97). Antara kemampuan yang diambil kira oleh Syarak ialah dari sudut kewangan. Tidak wajib haji jika seseorang itu tidak memiliki belanja yang cukup merangkumi belanja perjalanan, sara hidup untuk dirinya dan juga keluarga yang ditinggalkannya. Oleh itu, tidak perlu seseorang berhutang atau membuat pinjaman untuk mengerjakan haji.[1] Malah terdapat hadis melarang seseorang berhutang untuk tujuan mengerjakan haji. Ibnu Abi Aufa r.a. menceritakan; Aku bertanya Rasulullah s.a.w. berkenaan seorang lelaki yang belum menunaikan haji; “Adakah harus ia berhutang bagi membolehkannya mengerjakan haji?”. Baginda menjawab; “Tidak” (HR Imam as-Syafi’ie dan al-Baihaqi)[2].

Walaupun tidak digalakkan berhutang untuk mengerjakan haji, namun haji yang dikerjakan dengan duit hutang itu adalah sah jika memenuhi segala rukun dan syarat yang ditetapkan dalam ibadah haji dan gugur kewajipan haji sepanjang hidup.

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. al-Fatawa; Min Ahsan al-Kalam, Syeikh ‘Atiyah Saqar, jil. 2, hlm. 126.
2. Fatawa Ulama’ Baladil-Haram, hlm. 227.

Nota kaki;

[1] Apatahlagi jika hutang secara riba yang membawa kepada dosa besar. Seorang yang meminjam secara faedah dan mengerjakan haji dengan wang pinjaman itu, hukumnya berdosa kerana ia telah melakukan sesuatu yang haram. Haji dan umrah yang dilakukannya tidak berpahala. Tetapi jika haji itu haji fardhu, gugur kewajipan untuk untuk melaksanakan fardhu haji sepanjang hayatnya. Wajib ke atasnya bertaubat dan beristighfar kerana melakukan dosa dalam bentuk membuat pinjaman secara faedah itu. (Himpunan Fatwa Semasa, Syeikh Kamil ‘Uwaidah, terjemahan oleh; Dr. Basri Ibrahim, hlm. 264).
[2] Hadis ini menurut Dr. Rif’at Fauzi dalam terhadap tahqiqnya terhadap Musnad Imam as-Syafi’ie; jalan periwayatannya adalah sahih. (Lihat; Musnad Imam as-Syafi’ie, tahqiq Dr. Rif’at Fauzi, jil. 1, hlm. 667).

Tiada ulasan:

BELAJAR DAN MENGAMBIL IJAZAH MELALUI YOUTUBE?

Soalan: amalan-amalan yang diijazah oleh ulamak atau guru melalui youtube adakah sah untuk diamalkan. Apa itu dikira sebagai ijazah dari gu...