Isnin, 17 November 2008

MASALAH KHATAN DAN NIFAS

Soalan; Saya ada soalan berkaitan dengan berkhatan dan nifas.
1)Apakah hukum berkhatan keatas kaum perempuan dan bilakah waktu/umur yang sesuai melaksanakannya?Seperti bayi perempuan baru lahir pada usia berapa yang sesuai berkhatan?Bagaimana pula dengan saudara baru?
2)Bagaimana dengan solat yang ditinggalkan perempuan ketika dalam nifas?Perlukah mereka menggantikan solat tersebut selepas suci dari nifas sepertimana menggantikan puasa dibulan ramadhan?
Terima kasih....

Jawapan;

1. Hukum berkhatan bagi wanita telah saya jawab sebelum ini. Sila baca di; (http://ilmudanulamak.blogspot.com/2007/12/hukum-berkhitan-atau-bersunat-bagi-anak.html). Mengenai waktu berkhatan, jumhur (majoriti) ulamak berpandangan; tidaklah ditetapkan waktu tertentu dan tidaklah wajib berkhatan semasa kecil. Ini kerana Nabi Ibrahim sendiri berkhatan ketika berumur 80 tahun (Riwayat Imam al-Bukhari). Namun jika seorang bayi dapat dikhatankan ketika masih kecil itulah yang paling baik. Paling baik lagi ialah dikhatankan ketika umurnya tujuh hari kerana Rasulullah s.a.w. mengkhatankan dua cucunya al-Hasan dan al-Husain ketika usia mereka tujuh hari (Riwayat al-Hakim dan al-Baihaqi dari 'Aisyah r.a.). Apapun bergantunglah kepada keadaan bayi dan nasihat doktor. Adapun saudara baru, jika berkhatan itu tidak mendatangkan kesukaran eloklah berkhatan kerana ia adalah fitrah (sunnah). Namun jika mendatangkan kesukaran baginya tidak mengapa jika ia tidak berkhatan kerana menurut jumhur ulamak; hukum berkhatan adalah sunat sahaja.

2. Solat yang ditinggalkan oleh wanita semasa ia kedatangan haid dan nifas tidak dituntut oleh Syarak (Allah dan Rasul) untuk diqadha' (diganti). Hukum ini telah ijmak (disepakati) oleh ulamak berdalilkan hadis dari Mu’azah yang menceritakan; aku bertanya Aisyah; kenapakah wanita yang haid wajib mengqadha puasa tetapi tidak wajib mengqadha solat. Aisyah menjawab; adakah kamu wanita Haruriyah (Khawarij)? Aku menjawab; aku bukan Haruriyah, akan tetapi sekadar bertanya. Aisyah menjawab; kami kedatangan haid (pada zaman Nabi s.a.w.) lalu kami disuruh mengqadha puasa, tetapi tidak disuruh mengqadha solat. (Riwayat Imam Muslim). Walaupun hadis ini menyentuh tentang haid, tetapi para ulamak telah mensepakati bahawa hukum nifas sama seperti hukum haid.

Wallahu a'lam.

Rujukan;

1. Fiqh al-'Ibadat, Syeikh Hasan Ayyub, hlm. 21-22.

Tiada ulasan:

BELAJAR DAN MENGAMBIL IJAZAH MELALUI YOUTUBE?

Soalan: amalan-amalan yang diijazah oleh ulamak atau guru melalui youtube adakah sah untuk diamalkan. Apa itu dikira sebagai ijazah dari gu...