Sabtu, 8 Oktober 2016

PUASA 'ASYURA (10 MUHARRAM); ADAKAH MESTI BERSAMA PUASA TASU'A (9 MUHARRAM)?

Soalan; ustaz, kalau saya berpuasa pada 10 Muharram sahaja, tanpa berpuasa sehari sebelumnya iaitu 9 Muharram, adakah puasa 'Asyura saya diterima?

Jawapan;

Disunatkan kita berpuasa pada kedua-dua hari tersebut (9 Muharram dan 10 Muharram). Sunat puasa pada 10 Muharram berdalilkan hadis dari Abu Qatadah RA yang menceritakan; Nabi SAW pernah ditanya berkenaan puasa pada hari 'Asyura (10 Muharram). Lalu baginda menjawab;

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ
“Puasa di hari itu akan menghapuskan dosa tahun yang lalu” (Hadis riwayat Imam Muslim; 1162/197).

Sunat puasa pada tanggal 9 Muharram pula berdalilkan hadis dari Ibnu ‘Abbas RA yang menceritakan; Tatkala Rasulullah SAW berpuasa pada hari ‘Asyura dan memerintahkan agar para sahabat turut berpuasa, mereka bertanya; ‘Ya Rasulullah! Bukankah ia (yakni ‘Asyura itu) merupakan hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasara? Lalu baginda bersabda; "Jika Tahun akan datang, jika diizinkan Allah, kita akan berpuasa pada tanggal 9 (Muharram)". Berkata Ibnu ‘Abbas; ‘Belum sempat tiba tahun hadapan, Rasulullah SAW telah wafat’” (Soheh Muslim; 1134/133).

Berdasarkan hadis ini, kita disunatkan berpuasa pada kedua-dua hari iaitu hari ke 9 dan hari ke 10 Muharram kerana Nabi SAW telah berpuasa pada hari ke 10 dan berniat untuk berpuasa pada hari ke 9. 

Tujuan berpuasa pada hari ke 9 ialah untuk berbeza dengan amalan orang-orang Yahudi dan Nasara yang hanya berpuasa pada hari ke 10. Menurut ulamak; boleh juga hari ke 9 itu diganti dengan hari ke 11 (yakni berpuasa pada 10 Muharram dan 11 Muharram), berdalilkan hadis Nabi SAW;

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَبُو بَعْدَهُ يَوْمًا
"Berpuasalah pada 'Asyura, akan tetapi hendaklah kamu berbeza dengan orang-orang Yahudi, iaitu dengan kamu turut berpuasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya" (Riwayat Imam Ahmad dalam Fadhail as-Sihabah; 1951. Musnad al-Bazzar; 5238. Dari Ibnu 'Abbas RA).

Ada kalangan ulamak menggalakkan berpuasa pada ketiga-tiga hari itu (9, 10 dan 11 Muharram), antaranya Imam Syafiie yang menyebutnya dalam kitabNya al-Umm (Lihat; Asna al-Matalib Syarh Raudh at-Talib, 1/431 dan Mughni al-Muhtaj, 2/184).

Jika kita hanya berpuasa pada 10 Muharram sahaja, adakah puasa kita diterima? Menurut Imam Syafiie; tidak mengapa jika hanya berpuasa pada 10 Muharram sahaja (1) (Lihat; Fahul Mu'in, hlm. 59 dan I'anatu at-Talibin, 2/301).

Kesimpulannya, dibolehkan kita berpuasa pada hari 'Asyura sahaja (10 Muharram), namun yang terbaik ialah kita berpuasa juga pada 9 Muharram atau pada 11 Muharram.

Wallahu a'lam.

Nota;

(1) Sebahagian ulamak berkata; makruh berpuasa pada 10 Muharram sahaja tanpa berpuasa sehari sebelumnya (9 Muharram) atau sehari selepasnya (11 Muharram), antara mereka ialah ulamak mazhab Hanafi (lihat; al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 11/12).

Rujukan;

1. A-Z Soal-Jawab Puasa, Solat Terawih, Zakat Fitrah & Hari Raya, Ahmad Adnan Fadzil, hlm. 126.
2. Asna al-Matalib Syarh Raudh at-Talib, Syeikh Zakaria al-Ansar, 1/431.
3. Mughni al-Muhtaj, Syeikh al-Khatib al-Syirbini, 2/184.
4. Fathul Mu'in, hlm. 59.
5. I'anatu at-Talibin, Syeikh Abu Bakar ad-Dumyati, 2/301.


Tiada ulasan:

BELAJAR DAN MENGAMBIL IJAZAH MELALUI YOUTUBE?

Soalan: amalan-amalan yang diijazah oleh ulamak atau guru melalui youtube adakah sah untuk diamalkan. Apa itu dikira sebagai ijazah dari gu...