Jumaat, 2 Jun 2017

ANAK-ANAK YANG KEMATIAN BAPA; ADAKAH IBU MENANGGUNG ZAKAT FITRAH MEREKA?

Soalan; jika anak-anak telah kematian bapa dan dibela oleh ibu, adakah ibu menanggung zakat fitrah mereka?

Jawapan;

Zakat fitrah bergantung kepada  nafkah. Siapa menanggung nafkah anak tersebut, dialah yang menanggung zakat fitrahnya. Jaafar bin Muhammad meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan; “Nabi SAW memerintahkan agar dikeluarkan zakat fitrah bagi pihak orang merdeka, hamba, lelaki dan perempuan, iaitu semua orang yang kamu sarai” (Musnad as-Syafiie; 429. As-Sunan al-Kubra, al-Baihaqi; 7682. Hadis mursal).[1]

Imam Ibnu Qudamah menjelaskan; “Diwajibkan ke atas ibu untuk menafkahi anaknya jika mereka tidak berbapa. Inilah yang menjadi pandangan Imam Abu Hanifah dan as-Syafiie (serta Imam Ahmad)….(Begitu juga) jika bapa susah/miskin, nafkah mereka wajib ditaggung ibu” (al-Mughni, 8/212).. Maka pada ketika nafkah ditanggung oleh ibu, zakat fitrah bagi anak turut ditanggung ibu.

Wallahu a’lam.
[1] Walaupun mursal, namun disokong oleh hadis-hadis yang lain (Syeikh Dr. Rif’at Fauzi ‘Abdul Muttalin; Tahqiq Musnad al-Imam as-Syafiie, 1/575, hadis no. 429).

Tiada ulasan:

BELAJAR DAN MENGAMBIL IJAZAH MELALUI YOUTUBE?

Soalan: amalan-amalan yang diijazah oleh ulamak atau guru melalui youtube adakah sah untuk diamalkan. Apa itu dikira sebagai ijazah dari gu...