Saturday, 26 June 2010

MENDAHULUKAN BAYARAN ZAKAT

Soalan; Assalamualaikum ustaz. Berikut adalah beberapa persoalan yang sering menimbulkan kemusykilan kepada saya berhubung dengan zakat;
1. Saya ada terbaca dalam buku terjemahan 'Mauizahatul-Mu'minin' bahawa dibolehkan kita mendahulukan bayaran zakat walaupun haul nya belum sampai. Contohnya, saya patut mengira dan mengeluarkan zakat pada akhir Jun 2010, tetapi kerana terdapat keperluan pada penerima zakat, maka saya telah mengeluarkan sebahagian dari jumlah zakat yang sepatutnya, lebih awal iaitu pada bulan april 2010. Adakah tindakan saya itu sah di sisi syarak ?

Jawapan;

Menyegerakan pembayaran zakat sebelum tiba masanya telah berlaku khilaf di kalangan ulamak tentang keharusannya;

1. Jumhur/majority ulamak (antaranya Imam Abu Hanifah, Syafi’ie dan Ahmad) berpandangan; harus mendahulukan pembayaran zakat sekalipun masa wajibnya belum tiba asalkan sebab wujud telah ada iaitulah apabila harta yang dimiliki telah cukup nisabnya (bagi zakat ternakan, mata wang dan zakat perniagaan) atau apabila telah keluar buahnya (bagi zakat pertanian). Mereka berdalilkan hadis dari ‘Ali –radhiyallahu ‘anhu- yang menceritakan; “al-‘Abbas –radhiyallahu ‘anhu- telah meminta dari Nabi –sallallahu ‘alaihi wasallam utuk menyegerakan pembayaran zakatnya sebelum tiba masa wajibnya, lalu Nabi memberi kelonggaran kepadanya”. (HR Imam Ibnu Majah dan at-Tirmizi)

2. Segelintir ulamak (antaranya Ibnu Munzir, Abu Khuzaimah dan al-Asyhab) berpandangan; tidak dikira zakat yang dikeluarkan sebelum tiba masa wajibnya sebagaimana tidak harus mengerjakan solat sebelum masuk waktunya.

Ulamak-ulamak yang mengharuskannya mereka berbeza pandangan pula dalam menentukan tempoh harus mendahulukan pembayaran zakat itu;

1. Menurut mazhab Hanafi; harus didahulukan beberapa tahun sebelum tiba masa wajibnya asalkan sebab wajib telah ada iaitu memiliki harta yang mencukupi nisab dan harta itu dapat berkembang.

2. Menurut mazhab Hanbali; harus didahulukan dua tahun sebelum masa wajib zakat. Tidak harus lebih dari dua tahun.

3. Menurut mazhab Syafi’ie; harus mendahulukannya setahun sahaja. Tidak harus mendahulukannya dengan tempoh melebihi setahun sebelum masa wajib zakat.

4. Menurut mazhab Maliki; harus mendahulukannya sebulan sahaja.

Kesimpulannya, harus kita membayar zakat sebelum tiba masa wajibnya -mengikut pandangan jumhur ulamak-, terutamanya apabila ada keperluan untuk kita berbuat begitu seperti orang yang berhak menerima zakat amat memerlukan zakat kita pada ketika tersebut.

Walupun kita telah mendahulukan pembayaran zakat, namun apabila tiba masa wajibnya hendaklah kita menghitung semula zakat yang perlu kita keluarkan; jika kita dapati jumlah yang kita keluar dulu kurang dari yang sepatutnya dikeluarkan, wajib kita menambahnya. Jika melebihi dari yang sepatutnya, yang lebih itu dikira sedekah sunat.

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz. 12, hlm. 226 dan juz. 23, hlm. 294.
2. Majmu’ al-Fatawa, Imam Ibnu Taimiyyah, juz. 25, hlm. 85 (Suila ‘an al-miskin yahtaj ila az-zakaah..)
3. Majmu’ Fatawa wa Rasail Syeikh Uthaimin, Maktabah Syamilah (18/213).

0 ulasan: